Klubben er stiftet i 12. december 1973


Billeder fra jubilæumsdagen.


Fra Padborg Nord kører Taurus RAG 251
et langt træk ud på den midlertidige bro.MA 463 på Melfar station.


MY 1108 med grusvogne på Aros.


To Herkules lokomotiver holder klar.


Husa 189 og DR Ludmila 130 ved drejeskiven.


M17 og EA 3007 afventer på Aros.


Bag RAG kulvognene ses MZ 1414 med containertræk.


To damplokomotiver afventer ved Melfar remise.


En EG afventer på Neumünster i det nye rum.


Metronom 146-01 afventer bygning af perron :)


Det lille godsområde vi kalder Padborg Nord.


185'er som RAG nummer 221 lokomotiv.


Taurus 182 som RAG nummer 251 lokomotiv.


En del af pulten og Melfar.


En glad formand, kunne starte kørslen i det nye rum,
med MY 1114 og MY 1116 i traktion.Et par Persil godsvogne.


To Tyske lok. 111 og Ludmilla 232 afventer på Svendborg.


Jørgen, Ib, Ole, Stefan og Kasper.
I højre side: Jens, Jan, Kristjan, Henrik og Bjarne.Peter, Jørgen og Ib. Stående: Henning og Hans.
Derefter Ole, Stefan og Kasper.
I højre side: Jens, Jan, Kristjan, Henrik og Bjarne.Ib, Jørgen, Bjarne, Henrik, Kristjan, Jan og Jens.


Flemming (stående) Jørgen, Ib, Ole, Stefan og Kasper.Jubilæumsdagen den 12. december 2013.
For et år siden, talte vi i klubben om, om vi skulle gøre noget særligt ud af vores 40 års jubilæum, og hvad det skulle være. De fleste ville gerne fejre det på en eller anden måde, og vi talte om at lave åbent hus arrangement. Det er en meget ukendt størrelse, og da det vigtigste for os var, at se nogle af klubbens tidligere medlemmer, blev vi enige om, at vi ville inviterer så mange af klubbens tidligere medlemmer, som vi kunne finde frem til.

Da vi lige havde revet anlægget ned i det ene rum, for at bygge ny. Blev der i hele 2013 knoklet med rum 1, for at se om vi kunne komme så langt, at den nye hovedstrækning kunne indvies på jubilæumsdagen. Det var en spændende målsætning, som gav lidt ekstra arbejde til flere medlemmer, samt et par møder, som blev ændret til byggeaftener. Rum 2 blev forsømt lidt i den forbindelse, men vi fik gennemført projektet, og kunne på jubilæumsdagen stolte se lange træk med kulvogne, dobbeltdækkervogne, samt flere mindre træk gennemkører hovedsporet i rum 1.

I dagens anledning havde vi aftalt, at tage lidt tog med til pynt og til kørsel. Gæster kommer jo ikke for at se et tomt anlæg. Én havde for eksempel valgt, at tage en lille del af sit "Øltoget" med. Det gav en god blanding at lange og korte træk, hvoraf det længste var et tysk lokomotiv med 20 kulvogne. Vi kører jo efter tysk og dansk forbillede, men i dagens anledning, kørte tysk og dansk i begge rum. Meningen er, at når Padborg station (ikke en kopi) står klar, så skal der skiftes lokomotiver, således at der kun kører tyske lokomotiver i Tyskland og danske lokomotiver i Danmark. Det kan give en ekstra udfordring på køredage.

Klubbens medlemmer mødte en til to timer tidligere, for at gøre klar, og vi fik os en sildemad og en hyggesnak, inden gæsterne kom. Da tiden var ved at nærme sig, blev der lavet kaffe, og nogle gik ind og bemandede nogle stationer, hvorefter vi fik sendt noget tog ud på køretur. Gæsterne begyndte at ankomme, og snakken gik livligt, mens der blev kørt tog og talt om anlægget, samt udvækslet gamle minder. Da gløggen og æbleskiverne var klar, blev der tændt for en højlydt Østbanen "Daddelæske" (lyden fra en Scania-Vabis) og efter et enkelt trut i hornet, var alle flygtet ud i opholdsrummet, hvor man samlede sig omkring kaffebordet. Rummet var fyldt til sidste siddeplads, og snakken fortsatte, mens der blev vist film fra de virkelige jernbaner på tv.

Til sidst var vi nogle medlemmer som fik ryddet lidt op, og sluttede aftenen med kaffe og drømmekage, inden nattevagten gik sin runde.

Vi vil gerne takke gæsterne for, at I ville være med til, at fejre klubbens 40 års jubilæum og tak for gaverne. Når vi sagde til jer, at I er velkomne en anden gang, så er det ikke bare noget vi siger. Nej, det vil glæde os, at I kigger ind, for at se, hvordan det går i den gamle modeljernbaneklub.

Tak for en dejlig aften!
Modeljernbaneklubben H0-87, Odense.

       Modeljernbaneklubben H0-87, Odense