Klubben er stiftet i 12. december 1973


Oktober 2018:
Mandag 1/10 Temafri køreaften.
Torsdag 4/10 Byggeaften.
Mandag 8/10 Klubaften Teknikaften / Klargøring af eget materiel.
Torsdag 11/10 Klubaften Rense anlæg og gøre rent i klubben.
Lørdag 13/10 Køredag Tema: 1980-1989.
Mandag 15/10 Byggeaften.
Torsdag 18/10 Byggeaften.
Fredag 19/10 Indlevering af punkter til medlemsmødet 19/11.
Lørdag 20/10 Byggedag.
Mandag 22/10 Byggeaften.
Torsdag 25/10 Byggeaften.
Mandag 29/10 Byggeaften.

November 2018:
Torsdag 1/11 Byggeaften.
Mandag 5/11 Temafri køreaften.
Torsdag 8/11 Byggeaften.
Mandag 12/11 Byggeaften.
Torsdag 15/11 Klubaften Teknikaften / Klargøring af eget materiel.
Mandag 19/11 Medlemsmøde.
Torsdag 22/11 Klubaften Rense anlæg og gøre rent i klubben.
Lørdag 24/11 Køredag Tema: 1990 - 2000.
Mandag 26/11 Byggeaften.
Torsdag 29/11 Klubaften klargøring til Modeljernbanens dag og rensning af anlæg.

December 2018:
Søndag 2/12 Modeljernbanens dag - Åbent Hus.
Mandag 3/12 Temafri køreaften.
Torsdag 6/12 Byggeaften.
Mandag 10/12 Byggeaften.
Torsdag 13/12 Klubaften Teknikaften / Klargøring af eget materiel.
Lørdag 15/12 Klubbens fødselsdag, juleafslutning med gløgg og æbleskiver samt køredag med temaet 1973.


Mødetyper:
Byggeaftener: Opbygning, reparation, vedligeholdelse.
Klubaftener/dage: Sociale aktiviteter.
Køreaftener/dage: Anlægskørsel efter angivet tema og epoke.
Medlemsmøder: Beslutningsmøder vedrørende anlægsdriften.

Klubbens aftenarrangementer foregår normalt fra 19:00 til ca. 22:00.

Besøg i klubben: Besøg i klubben skal aftales i forvejen, og kan ikke finde sted på en køredag.

Køreaftener indledes med at man kan opstille rullende materiel fra kl. 19:00 til 19:30 hvorefter der køres på anlægget.

Køredagen, som kun er for medlemmer, indledes med opstilling af materiel på banen fra kl. 9.00-9.30. Derefter morgenmad cirka 9:30 til 10:00, efterfulgt af oprydning og fingervask. Frokost cirka 12:30 – 13:30, og fingervask. Vi afslutter dagen med eftermiddagskaffe.

Bestyrelsen modtager i øvrigt gerne forslag til afviklinger.


      © Modeljernbaneklubben H0-87, Odense