Klubben er stiftet i 12. december 1973


September 2021:
Mandag 6. Køreaften Tema: Frit tema
Mandag 13. Byggeaften
Mandag 20. Byggeaften
Mandag 27. Byggeaften

Oktober 2021:
Mandag 4. Køreaften Tema: Frit tema
Mandag 11. Klubaften Teknikaften, rense anlæg og klargøre eget materiel
Lørdag 16. Køredag Tema: Før 1967
Mandag 18. Byggeaften
Mandag 25. Byggeaften

November 2021:
Mandag 1. Køreaften Tema: Frit tema
Mandag 8. Byggeaften
Lørdag 13. Køredag Tema: 1989 - 2001
Mandag 15. Medlemsmøde (Punkter sendes til EBK senest 15/10.)
Mandag 22. Byggeaften
Mandag 29. Byggeaften

December 2021:
Mandag 6. Klubaften Teknikaften, rense anlæg og klargøre eget materiel
Søndag 12. Klubbens fødselsdag, Juleafslutning med Glögg og æbleskiver samt Køredag. Tema: 1967 - 1977


Mødetyper:
Byggeaftener: Opbygning, reparation, vedligeholdelse.
Klubaftener/dage: Sociale aktiviteter.
Køreaftener/dage: Anlægskørsel efter angivet tema og epoke.
Medlemsmøder: Beslutningsmøder vedrørende anlægsdriften.

Klubbens aftenarrangementer foregår normalt fra 19:00 til ca. 22:00.

Besøg i klubben: Besøg i klubben skal aftales i forvejen, og kan ikke finde sted på en køredag.

Køreaftener indledes med at man kan opstille rullende materiel fra kl. 19:00 til 19:30 hvorefter der køres på anlægget.

Køredagen, som kun er for medlemmer, indledes med opstilling af materiel på banen fra kl. 9.00-9.30. Derefter morgenmad cirka 9:30 til 10:00, efterfulgt af oprydning og fingervask. Frokost cirka 12:30 – 13:30, og fingervask. Vi afslutter dagen med eftermiddagskaffe.

Bestyrelsen modtager i øvrigt gerne forslag til afviklinger.


      © Modeljernbaneklubben H0-87, Odense