Klubben er stiftet i 12. december 1973


Maj 2019:
Torsdag 2/5 Byggeaften.
Mandag 6/5 Køreaften Tema: Frit tema.
Torsdag 9/5 Byggeaften.
Mandag 13/5 Byggeaften.
Torsdag 16/5 Byggeaften.
Fredag 17/5 Afleveringsfrist for forslag til medlemsmøde (17/6).
Mandag 20/5 Klubaften Rense anlæg og gøre rent i klubben.
Torsdag 23/5 Klubaften Teknikaften / Klargøring af eget materiel.
Lørdag 25/5 Køredag Tema: 1985 - 1999.
Mandag 27/5 Byggeaften.
Torsdag 30/5 Byggedag Kristi Himmelfartsdag.

Juni 2019:
Mandag 3/6 Køreaften Tema: Frit tema.
Torsdag 6/6 Klubaften Rense anlæg og gøre rent i klubben.
Mandag 10/6 Byggedag 2. Pinsedag holder vi byggedag.
Torsdag 13/6 Klubaften Teknikaften / Klargøring af eget materiel.
Lørdag 15/6 Køredag Tema: 1965 - 1979.
Mandag 17/6 Medlemsmøde (Afleveringsfrist for forslag 17/5).
Torsdag 20/6 Byggeaften.
Mandag 24/6 Klubaften Sommerafslutning (God sommerferie).


Mødetyper:
Byggeaftener: Opbygning, reparation, vedligeholdelse.
Klubaftener/dage: Sociale aktiviteter.
Køreaftener/dage: Anlægskørsel efter angivet tema og epoke.
Medlemsmøder: Beslutningsmøder vedrørende anlægsdriften.

Klubbens aftenarrangementer foregår normalt fra 19:00 til ca. 22:00.

Besøg i klubben: Besøg i klubben skal aftales i forvejen, og kan ikke finde sted på en køredag.

Køreaftener indledes med at man kan opstille rullende materiel fra kl. 19:00 til 19:30 hvorefter der køres på anlægget.

Køredagen, som kun er for medlemmer, indledes med opstilling af materiel på banen fra kl. 9.00-9.30. Derefter morgenmad cirka 9:30 til 10:00, efterfulgt af oprydning og fingervask. Frokost cirka 12:30 – 13:30, og fingervask. Vi afslutter dagen med eftermiddagskaffe.

Bestyrelsen modtager i øvrigt gerne forslag til afviklinger.

      © Modeljernbaneklubben H0-87, Odense