Klubben er stiftet i 12. december 1973


Oktober 2017.
Mandag 2/10 Temafri køreaften.
Torsdag 5/10 Byggeaften.
Mandag 9/10 Klargøring af eget materiel.
Torsdag 12/10 Faste anlæg renses.
Lørdag 14/10 Køreplankørsel med Temaet 1985-2000.
Mandag 16/10 Skolens efterårsferie.
Torsdag 19/10 Skolens efterårsferie.
Lørdag 21/10 Byggelørdag.
Mandag 23/10 Byggeaften.
Torsdag 26/10 Byggeaften.
Mandag 30/10 Byggeaften.

November 2017.
Torsdag 2/11 Faste anlæg renses.
Mandag 6/11 Temafri køreaften.
Torsdag 9/11 Klargøring af eget materiel.
Lørdag 11/11 Køreplankørsel med Temaet Før 1980.
Mandag 13/11 Byggeaften.
Torsdag 16/11 Byggeaften.
Mandag 20/11 Byggeaften.
Torsdag 23/11 Byggeaften.
Mandag 27/11 Medlemsmøde (Punkter sendes til EBK senest 27/10).
Torsdag 30/11 Faste anlæg renses.

December 2017.
Lørdag 2/12 Modeljernbanens dag – Vi holder Åbent Hus.
Mandag 4/12 Temafri køreaften.
Torsdag 7/12 Klargøring af eget materiel.
Lørdag 9/12 Kørelørdag med temaet 1973.
Mandag 11/12 Klubbens fødselsdag, Juleafslutning med Gløgg og Æbleskiver.

Mødetyper:
Byggeaftener: Opbygning, reparation, vedligeholdelse.
Klubaftener/dage: Sociale aktiviteter.
Køreaftener/dage: Anlægskørsel efter angivet tema og epoke.
Medlemsmøder: Beslutningsmøder vedrørende anlægsdriften.

Klubbens aftenarrangementer foregår normalt fra 19:00 til ca. 22:00.

Besøg i klubben: Besøg i klubben skal aftales i forvejen, og kan ikke finde sted på en køredag.

Køreaftener indledes med at man kan opstille rullende materiel fra kl. 19:00 til 19:30 hvorefter der køres på anlægget.

Køredagen, som kun er for medlemmer, indledes med opstilling af materiel på banen fra kl. 9.00-9.30. Derefter morgenmad cirka 9:30 til 10:00, efterfulgt af oprydning og fingervask. Frokost cirka 12:30 – 13:30, og fingervask. Vi afslutter dagen med eftermiddagskaffe.

Bestyrelsen modtager i øvrigt gerne forslag til afviklinger.


      © Modeljernbaneklubben H0-87, Odense