Klubben er stiftet i 12. december 1973

 Sådan betales kontingent.
 Kontingentet kan betales til møderne eller på vores bankkonto.
 Kontingentet kan betales hvert kvartal, halvårligt eller årligt.
 
 Henvisninger til klubbens vedtægter.
 Kontingent og medlemsskab omtales i 4.
 Medlemstyper omtales i 6.
 Restance og udmeldelse omtales i 7.
 Fastsættelse af kontingent vedtages på generalforsamlingen 10 stk. 2-6.


Kontingent.
Senior kvartalskontingent 240,- kr.
Junior kvartalskontingent (indtil 16 år) 120,- kr.
Passiv medlem årskontingent 150,- kr.
Indmeldelse 100,- kr. junior 50,- kr.

Bankforbindelse.
Nordea: reg.: 2680 konto: 0728437499
CVR-nummer: 37344621       Modeljernbaneklubben H0-87, Odense