Klubben er stiftet i 12. december 1973
 
Aktiv medlem:
Personer som er fyldt 14 år, og har interesse for modeljernbane, kan optages som medlem.
Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr samt 1 måneds kontingent. De første 2 måneder er gensidig prøvetid.

Passiv medlem:
Som passiv medlem kan du deltage i klubben på samme måde som aktive medlemmer, dog kan du ikke køre med tog og du har taleret, men ikke stemmeret til medlemsmøder og generalforsamling.

Hvad gør jeg:
Det nemmeste er at tage kontakt til formanden via e-mail, for at aftale et besøg. Der har du mulighed for at se klubben, og høre hvorledes vi kører tog, inden du tager den endelige beslutning.

Optagelse:
Når du er meldt ind, får du en medlemsmappe med informationer om kørsel og byggeri samt klubbens vedtægter, og så kommer du til at være tilknyttet et medlem når der køres på banen de første to måneder. Ved prøvetids ophør, kommer du til at indgå i klubben på lige fod med de øvrige medlemmer.

Aktiviteter:
Du kan læse mere om klubbens aktiviteter her på siden under de enkelte overskrifter (klik evt. på ordet her under). Filmaften giver vel sig selv. Køreaften, køredag og klubaften. Nogle af vores udflugter har vi også skrevet lidt om, det finder du under punktet Udflugter.

Hvad koster det:
Kontingentstørrelse findes under punktet Klubben. (240 kr. for aktive medlemmer)

Internet:
Først lidt praktisk. Hvis du ikke allerede har opdaget det, så skifter teksten nogle steder fra sort til grå, når du kører musen hen over teksten. Disse steder er links.

Modeljernbaneklubben H0-87 har denne internetside samt en facebookgruppe med navnet Modeljernbaneklubben H0-87. 
      © Modeljernbaneklubben H0-87, Odense