Klubben er stiftet i 12. december 1973
 
07-03-2022 JM:     
I dag fik vi så endelig Padborg stationsbygning til Padborg station.
 
 
 
  

Prøveopstilling af Husum by.

14-01-2021 EBK:
Her i lokale 1, blev der arbejdet resten af 2020, lige indtil vi blev lukket ned som alle andre. Ovenikøbet fik nogle medlemmer ting, eller om man vil opgaver, med hjem og sidde og pusle med under nedlukningen. Umiddelbart op til Jul var en del af Husum byområde faktisk klar til at komme tilbage i klubben og blive prøveopstillet på sin fremtidige plads. Selvfølgelig er det ikke færdigt, men vi tog alligevel et par billeder fra Husum området, ligesom vi også fik snuppet nogle billeder af landskabet som er ved at blive lavet ved udkørslen og rundt i det store sving ved Neumünster/Møbelfabrikken, samt vejmarkeringerne i byen, som egentlig også blev okay selvom det bare er malet på. Vi nåede også at prøveopstille den store husrække ved Kiel, som et par medlemmer har bygget under forårets Corona hjemsendelse.

 

Svinget ved Neumünster.
 

Prøveopstilling af husrække i Kiel.

05-07-2020 EBK:
Under Coronakrisen har medlemmer bygget huse hjemme, og Mikkel har færdigmonteret de signaler vi har været ved at sætte op. Nu mangler kun et planlagt signal, og efter ferien kommer der gang i opstillingen af de byggesæt som medlemmer har bygget hjemme.

 

 

16-03-2020 EBK:
I lokale 1 har vi fået behandlet gamle fugtskader, og malet hele vejen rundt. Der arbejdes stadig på Padborg, hvor der er gang i at bygge en masse huse, Ved Husum hvor der bygges fabriksbygninger til Stålværket og huse til byen omkring stationen. Ved Kiel har vi valgt at bruge en anden stationsbygning, og der er også folk i gang med at bygge byhusene til Kiel, så der er rigtig meget gang i husbyggeriet omkring kaffebordet i klubben på vores byggeaftener. Vi har også fået færdigmonteret nogle flere signaler, så vi kan køre efter disse ind til Padborg fra alle sider.
Da vi har aflyst alle klubaktiviteter pga. COVID-19 smittefare, har flere af vores medlemmer fået byggesæt med hjem, så de kan sidde hjemme og bygge i stedet for at vi samles i klubbens lokaler.

 

 

05-12-2019 EBK:
Tidligere har jeg skrevet om byggeriet af huse i Padborg, og der sker noget hele tiden. Inde på anlægget ses det ikke så meget, men de mange huse bygges fra bunden af, og der er kun en person som arbejder på det projekt, så det varer nok længe inden vi kan fremvise en bymidte der. Til gengæld har vi siden sommerferien fået færdiggjort belysningen i Neumünster, og lige i disse dage er et hold vejarbejdere rykket ind i byen og stiller afspærring op, så der bliver nok snart gravet et stort hul midt i vejen eller noget. Vi har lavet fjernstyring af de sporskifter på Padborg Nord, som har forbindelse til hovedsporet og signaler som også fjernstyres fra Padborg. På Husum har vi aftalt at ændre lidt på placeringen af Stålværket, så det kommer mere til sin ret. Det bliver flyttet ned for enden af sporristen, og et par spor forlænges ind i/under bygningerne, så man kan losse kul/brændsel og skrot, og hente færdigvarer derfra også. Stålværket er vi nu i gang med at finde passende bygninger til, og der bliver nok prøveopstilling af forskellige i løbet af vinteren. På Kiel har vi fået lagt spor omkring drejeskiven, så vi kan bruge remisen og de spor som ligger der omkring. Desværre gik vores gamle drejeskive i stykker, men en ny er indkøbt og står klar til at montere.

 

Signaler ved Padborg Nord.

25-06-2019 EBK:
De mange arbejder som jeg omtalte sidste gang, er der arbejdet på lige indtil vi nu holder sommerferie. Belysning i Neumünster er næsten klar til at blive forbundet til sturepulten. Perron lamperne (i størrelse N) som er byggesæt, driller lidt, det er godt nok meget småt og bittesmå ledninger, så det er ikke helt klar endnu.
På Padborg er man begyndt at placere huse løst på et par plader, for at finde ud af indbyrdes placeringer, så der kommer nok til at ske noget der efter ferien. Afkoblere og nu også Signaler er ved at blive monteret omkring Padborg. Signalerne til indkørsel, både fra nord og syd har vi trukket ledninger til, så de kan monteres efter ferien også. På Kiel er vi begyndt at bygge fabriksbygninger og huse til at sætte bagerst, her bruger vi halve og kvarte huse.

 

Møbelfabrikken i Neumünster.

09-05-2019 EBK:
Siden februar har vi fortsat arbejderne i lokale 1, og fortovene breder sig, der er kommet gamle lamper op i den gamle bydel. Vi har fået lavet haver ved husrækken til venstre på pladen, og dekoreret omkring tunnelportalen hvor sporene går ind i bakken mod Kiel. Vi er godt i gang med at montere elektriske afkoblere overalt, og når de sidste fortove bliver lagt, går turen til perronbelysningen, som er indkøbt og klar til at montere, og snart bliver den store bakke bagerst, som skiller byen fra sporene bagerst på pladen, også dekoreret med buskads og træer. Padborg by er nu planlagt, og et medlem er begyndt på at dele op i parceller og lægge fortovene og den slags. Arbejdet foregår på et par løse plader, som vi kan montere når det hele er færdigt.

 


Der arbejdes med fortov i et villakvarter i Padborg.
 

Møbelfabrikken i Neumünster.

18-02-2019 EBK:
Siden sidst, har vi haft åbent hus, holdt flere kørearrangementer, holdt Juleferie og er nu godt i gang med 2019. Her i lokale 1, bliver der arbejdet meget med Neumünster, og den gamle by midt på pladen er næsten færdig, der mangler kun gadelygter og liv i gaderne. Resten af byen mangler fortov og vejstriber, og så lige den sidste række med huse og haver som vi er i gang med i øjeblikket. I lokale 1 bygger vi også på Padborg boligområde, som er delt op i 2 plader, hvorpå diorama bygges op. Det er en stor fordel at vi kan sidde ved et arbejdsbord og lave tingene, for så bare lige at montere det hele når det er næsten færdigt. Under banen i lokale 1 arbejdes der også med at trække ledninger til vores signaler, så i løbet af foråret kan det være at der dukker røde, grønne og gule lys op i landskabet rundt omkring.

 

Fabriksområde i Neumünster.

15-11-2018 EBK:
Siden sommerferien har vi arbejdet med ballast på strækningerne, Møbelfabrikkens område bliver snart asfalteret, bygningerne er godt på vej, og der er lagt sten op mod banen, så volden ikke skrider. Den gamle by er midlertidig "afmonteret", og Hans arbejder på at lægge brosten, græs og placere bygninger, trapper og fortove i byen. De 3 villaer som ligger lige udenfor Møbelfabrikken har fået haver og der er plantet alt hvad beboerne kunne ønske sig. Nu mangler der bare fortove og så den røde mur ind til fabrikken, som selvfølgelig lige skal svines lidt og sættes op. I den anden ende af Neumünster kommer der snart også beplantning i haverne og op ad skråningen til banen i baggrunden.

 

Veje og fortov laves af pap.

18-06-2018 EBK:
Den sidste måned er arbejdet omkring Neumünster intensiveret lidt. Der arbejdes med den gamle by, forhøjning med brostensområde, kirkepladsen og så er vi nu i gang med at lave fortov langs vejene i byen (Vejene og fortovene er ikke lagt fast endnu, men det skal lige males og så videre først).
Veje og fortov laves af pap, i forskellige tykkelser, som males og ridses, så det ligner fliser og asfalt.

 

Neumünster i forgrunden og Husum ved siden af.

29-05-2018 EBK:
Til vores medlemsmøde i marts, vedtog vi diorama for hele området ved Neumünster, og de som allerede havde udarbejdet forslaget gik straks i gang med at bygge den gamle bydel, som bliver et forhøjet område med mur omkring, ligesom den store kirke midt i byen bliver hævet en smule op over resten af byen.
Der er skåret pap ud til vejene i byen, og alle husenes placeringer er på plads. Vi har lavet tunnelportaler til vej og bane bagerst hvor disse går ind under Padborg sporene. Vi har lavet skråning mellem banestrækningen bagerst på pladen og haverne i byen, så det er klar til maling, græs, træer og buske.
Ved vores byggedag i maj, fik vi lagt ballast på en lang strækning mellem Padborg og Husum og mellem Padborg og Neumünster.
Vi fik også aftalt at lave en Møbel fabrik som måske også kan producere Døre og Vinduer i Neumünster, på det område som er forrest på pladen.
Vi har lagt et spor ind til fabrikken, så de kan modtage tømmer og plader m.m. fra Kirkeby Savværk og afsende færdige produkter med banen.
Sporplanen for Kiel har vi ændret en smule, så vi undgår den lidt urealistiske bro på skrå over havnebassinet. I stedet kommer et af sporene til at gå i gaden nede ved havnen, hvilket nok skal blive pænere.
I baggrunden ved Kiel skal vi bruge nogle halve huse, og dem er et par af medlemmerne i fuld gang med at male og bygge.
Med den ændrede sporplan, bliver der også plads til et mindre olieanlæg helt til venstre på Kiel pladen, og et stikspor ind til tankanlægget så man kan hente diesel og den slags med tog.

 

Det gule hus ved broen.

30-01-2018 EBK:
Åbent hus i december, Juleafslutning og juleferie er vel overståede og i januar er vi kommet godt i gang med hele området ved Neumünster. Et par af medlemmerne laver byplanlægning med en gammel bydel og en nyere, fabriksområdet i den ene ende af området er der lagt spor på, og 2 medlemmer går snart i gang med at bygge en møbelfabrik der.
I januar fik vi også laver ballast omkring hele stationsområdet og lavet en lille bakke mellem hovedsporene ved stationen og stenbruddet.
På Padborg pladen er vi godt i gang med landskabet fra "broen" ned mod banegården, kirken i baggrunden er kommet op på en lille bakke, og den gule villa i forgrunden har fået lagt lys ind, plantet træer og græs i haven. Der er kommet vej foran og indkørslen er grusbelagt så familiens bil kan holde under tag.

 

Neumünster.
 

Byggeriet af Kiel havn er påbegyndt.

12-11-2017 EBK:
Siden august, har vi arbejdet med landskab omkring grusgraven ved Neumünster, hvor der er dukket bunker med grus op, ligesom sporene er lagt i stabilgrus på virksomheden. På det bord som huser Neumünster, har vi ved en byggelørdag her i efteråret fået lagt ballast på et godt stykke hovedstrækning mere også, og de sidste par uger har to af vore medlemmer arbejdet med at lave perroner på Neumünster station, og gangtunnel ned under spor 1 og 2, så passagerne ikke skal gå over sporene.
Stykket mellem vores "bro" og Padborg by har fået græs og ballast, ligesom broen har, og bagerst i hjørnet er lagt skum ud, så kirken placeres på en lille høj i baggrunden. Ved Padborg er vi også i gang med ballast, og det bliver grus på godsområdet og moderne ballast på hovedsporene. Ved Kiel har vi fået skåret et stort hul i pladen, der hvor havnen skal være, så der kan vi snart begynde at lave kajanlæg og det som hører til der.

 

Det begynder at ligne en grusgrav.

10-08-2017 EBK:
Henover sommeren har vi arbejdet med grusgraven ved Neumünster, og sporene er nu lagt, ligesom vi har opdatret kommandopulten og monteret motorer på alle sporskifter i området. Nu mangler kun landskabsarbejdet med store bunker med grus, dekoration af den store udgravning og placering af transportbånd, gravemaskiner og den slags.

 

Grusgraven tager form.
 

Byhus til brug i Padborg.

15-06-2017 EBK:
Siden februar har vi arbejdet meget på vores faste anlæg, og bla. derfor er vi kommet lidt bagud med "Sidste nyt" rubrikkerne.
Højdepunkterne i lokale 1 er at Padborg Nord området er færdigt, der er pyntet lidt med nogle får og den slags, opgaven med diorama her er afsluttet.
Ved Padborg er diorama i gang, Padborg By er så småt planlagt og der bygges byhuse i øjeblikket. Vi har købt nogle gadelygter og har lagt et par byggeplader ud, som vi kan bygge byen på (nærmest som 2 små moduler man kan arbejde på ude i værkstedet, og så bare lægge ind på plads når de er færdige). Vi er i gang med ballast på hele området, og landskabet længst til venstre på Padborg pladen tager også form i øjeblikket.
Ved Neumünster har vi jo vedtaget at bygge en grusgrav/stenbrud, og ret hurtigt efter vi blev enige om det, fik vi bygget en bygning og lagt nogle skinner, så sporene ligger allerede nu hvor de skal, og er klar til Ballast og nogle sporskiftemotorer, så det kan faktisk køres på allerede nu.
Ved Kiel har vi fået planlagt diorama, og efter ferien tror jeg at der begynder at ske ting der også.
For at vi kan begynde at køre efter køreplan og med modeltid, har vi monteret nogle computer skærme (brugte men ok) i begge lokalerne, så vi kan se klokken/modeltiden overalt.

 

Banedæmning på vej til Padborg.

22-02-2017 EBK:
Siden vi blev færdige med elektrificeringsprojektet i efteråret 2016, er vi også blevet færdige med Padborg Nord diorama, og vi er nu i gang med diorama ved Pdborg, diorama ved Kiel, primært ballast og den slags ved godsområdet, men snart vil havneområdet også begynde at tage form.
Ved Padborg er skråninger og vej til venstre på pladen begyndt at tage form, og et par medlemmer arbejder om at bygge huse til byen, nogle som byggesæt og nogle helt fra bunden af.
Ved Neumünster har vi planlagt både Oliedepot og Stenbrud, så der vil hovedstrækningen snart blive brudt af nogle nye vigespor hvorefter diorama også her kan påbegyndes.

 

Der er kommet mere lys ved Padborg Nord.

17-11-2016 TBA:
I rum 1 bliver der mest trukket ledninger i øjeblikket. Vores store projekt med sporskiftemotorer og pulte på alle stationer er gjort færdig, efter at vi lavede et stort ryk i efterårsferien med et par byggedage. Dertil kommer at et par medlemmer har været meget aktive med at få gjort flere bygninger klar til lys. Et par steder er plastiklamper på husene skiftet ud med lamper der virker. Padborg Nord er nu monteret med lys i husene, som styres fra knapper i kontrolpulten.

 

Neumünster pladen udvides.
 

Der er kommet lys ved Padborg Nord.

16-8-2016 EBK:
Siden sidst (marts) har vi holdt møder, kørt med tog, planlagt og bygget en masse, så nu er det vist tid at fortælle lidt her, om hvad vi har udrettet.
Her i lokale 1, har flere medlemmer arbejdet med at lægge ballast flere forskellige steder på banen. Efter en beslutning i April, om ikke at have et analog afsnit på anlægget længere, har vi ændret sporlayoutet på Padborg og testet det hele grundigt. Ved medlemsmødet i august blev den nye skinneføring vedtaget, så nu går arbejdet med Padborg videre, med sporlægning, ballast og kommandopult. Pulten til Kiel banegård er i gang med at blive kablet, og vi glæder os til snart at få endnu en fungerende banegård på anlægget. Vi har fået monteret alle drejeskiver i lokale 1, og der er sat strøm til så man kan vende lokomotiverne alle steder. Skoven ved Padborg Nord er færdig, og der er lagt ballast på hele dette område. I øjeblikket arbejdes der med diorama, og i går testede vi gadebelysningen i det område så det begynder at se rigtig godt ud. Vi har fået planlagt et Oliedepot ved Neumünster, og forleden vedtog vi sågar en lille udvidelse af pladen der, så der bliver plads til et stenbrud ved Neumünster også.

 

Fra den danske del af rum 1.
 

Strækningen forbi Padborg nord er sikret med hegn.

16-3-2016 EBK:
Siden vores byggedag i februar, har vi været heldige at have mange byggeaftener og endnu en byggedag, og de mange timers byggeri hvor alle medlemmer har kastet sig ud i opgaverne med ildhu, har betydet at vi nu har 3 stationer elektrificeret, nemlig Padborg Nord, Husum og Neumünster. Der er opsat kommandopulte og de virker. Under Kiel har vi hængt en masse motorer klar til montage, og pulten dertil er så småt påbegyndt. Vi har nået en masse landskabsting, og ballast flere steder i lokalet. Vandet ved vandmøllen (Padborg Nord) er færdigt, og Henrik er nu i gang med pladsen med containerkranen, læsserampen og de andre ting der hører til på godsområdet. Pladen mellem Padborg Nord og Kiel er jeg så småt begyndt at dekorere, der skal være en skov som adskiller Kiel og Padborg Nord på en fornuftig måde.

 

Projektet med at montere sporskiftemotorer skrider frem.

19-2-2016 TBA:
Vores byggedag den 15. februar gav et ordentligt skub fremad, og flere medlemmer ytrede, at de hurtigst mulig ville i klubben og bygge igen. Derfor blev der lavet en ekstra byggeaften i vinterferien, og resultatet af de to dage er tydeligt. For eksempel er der monteret ledninger i korrekt længde på alle sporskiftemotorer, som skal bruges på Padborg nord, Husum og Kiel. Flere sporskift på Padborg nord er forbundet til pult og virker. På Kiel banegård er der lagt ballast så skinnerne ligger fast, og sporskiftemotorer hænger løst under pladen, og ledningerne er trukket til det punkt hvor pulten skal monteres. Pulten til Husum er færdig, og det samme er ledninger med motorer. Det hele mangler bare at blive sat op.

Der er kommet vand i å'en ved vandmøllen.
 

18/2 blev der arbejdet med ballast på Kiel.
 

I forgrunden de nymonterede plader der skal beplantes.

9-2-2016 EBK:
Omkring Padborg Nord arbejdes lystigt med hegn imod banen (så kreaturer ikke løber ud over skinnerne), beplantning ved vandmøllen, autoværn ved vejen og mange andre detaljer. Mellem Padborg Nord og Kiel har vi fået monteret nogle plader, som skal beplantes med træer og den slags, for give en naturlig adskillelse mellem disse to området på banen.
I 2016 arbejder vi på at elektrificere alle sporskifter og bygge kommandopulte til alle banegårde i lokale 1, og vi er nu godt i gang med forarbejdet til denne opgave. Drejeskiverne ved Husum, Kiel og Padborg er blevet lagt på plads, godsområdet ved Padborg er lagt og alle spor på Kiel banegård er lagt, og bliver rettet nøjagtigt til, så i løbet af en uge eller to vil der blive lagt ballast så sporene ligger fast til montage af motorer under alle sporskifterne. Vi er begyndt på snedkerarbejdet, så i løbet af foråret vil de nye kommandopulte til Kiel, Husum, Neumünster, Padborg og Padborg Nord blive klar til montage af kontakter, lysdioder og al elektronikken.

 

Vandmølle ved Padborg nord.
 

Henrik dekorerer på Padborg nord.

11-11-2015 EBK:
Siden sidste note her på hjemmesiden, har arbejdet med landskab ved Padborg Nord og med fragtcentralen over vores helix gået støt fremad. Der er plantet græs og buske på skråningerne flere steder. Det lille husmandssted har fået æbletræer og gårdspladsen er udsmykket med blomster og stakit omkring. Ved vandmøllen begynder farverne at overtage efter de hvide flader, og snart kan der hældes vand i åen. Bondemanden har fået repareret taget, og lagt el ind. Der er kommet vejskilt (30 km) og den gamle traktor er fundet frem, ligesom køerne er sat på græs og drivhusene bugner af blomster. Den gamle banegårdsbygning har også fået indlagt lys.

 

Bondemanden nyder at få klaret arbejdet.
 

Hans laver grusvej mellem gartneriet og oplagspladsen ved Padborg nord.
 

Flemming fandt et gartneri i kasserne med byggesæt.
 

Henrik har lagt engangsklude på skrænten af PU skum.
 

Erling maler himmel i rum 1.
 

Drejeskive på Kiel monteres.

17-09-2015 EBK:
Siden sommerferien har vi arbejdet med landskab ved Padborg Nord og med fragtcentralen over vores Helix. Hans og Henrik er ved at så græs, lægge gips og pu-skum og sætte stakit og meget andet, mens asfalten "tørrer" omkring fragtcenteret. Der er også lagt stabilgrus og køreunderlag omkring bygningerne, så snart kan lastbilerne bakke til og læsse om fra togvognene. Der er sat et fint stakit ved den gamle remise, så privatpersoner ikke forvilder sig ind på baneområdet hvor der rangeres. Hækken ved den gamle nedlagte stationsbygning, som i dag er kontor for personalet er nyklippet, og bondemanden længere nede ad vejen er i gang med at male huset, så det kommer til at stå pænt inden vinteren kommer.
Ved selve Padborg har banetjenesten knoklet med grus og ballast, så i dag kan banen til Husum befordres med normal hastighed, ligesom enkelte sidespor på Padborg banegård kan benyttes, dog er sporskifterne ikke fjernstyret endnu.
Ved Husum har banetjenesten ryddet de sidste ting væk, og testet sporskifter m.m., og tilbage står opbygningen af den store 6 ports rundremise, som lokale arbejdere har som opgave her i efteråret.
De store arbejdssjak fra banetjenesten er i øjeblikket beskæftiget ved Kiel banegård, hvor der lægges spor og bygges remiseanlæg med drejeskive og rundremise, ligesom de gjorde ved Husum i foråret. Kiel kan befordres som hidtil, og snart vil sjakket lægge ballast og åbne for nogle af sidesporene. Ligesom ved Padborg forventer vi at sporskifter m.m. betjenes lokalt, indtil fjernstyringscentralen bliver bygget og taget i brug, formegentlig engang i 2016.

 

Den nedlagte station ved Padborg nord.
 

Der asfalteres en vej på Padborg Nord.

05-06-2015 EBK:
Det går strygende med byggeriet, vi har erstattet de midlertidige flexskinner ved Padborg, med de skinner og sporskifter som skal være der ifølge sporplanen. Kasper er godt i gang med at lægge ballast på det stykke (bøtterne med sand og ting på billedet er vægte for at holde skinnerne på plads mens det tørrer).
Asfalt sjakket er nået et stykke videre med vejen, som nu bugter sig bagom de firmaer som bliver placeret ved Padborg Nords godsområde. Vi ved ikke rigtig om det udelukkende bliver speditionsfirmaer, men en eller anden produktionsvirksomhed kunne godt komme på tale - måske noget korn og foderstof, eller noget andet som passer ved godsområdet. Vi har fået lukket hullet over tunellen, så asfaltsjakket kan fortsætte ud til væggen (til højre i billedet), og forrest til venstre kan man ane, at vejen fra den nedlagte stationsbygning også er ved at blive asfalteret. Snart kan banebisserne og bondemanden komme ud at køre en tur.
Vi har fået indkøbt spor, så vi kan begynde på Kiel området, når vi kommer tilbage efter sommerferien.
Flemming fik i aftes renset vores lyskasse udenfor vinduet i lokale 1 rigtig gundigt. Der var adskillige spandfulde visne blade, planterester og affald, og vi skulle jo nødig have oversvømmelse i klubben.
Dan (vores nyeste medlem) er ret ferm med patineringspulver og den slags, og han er i gang med at bygge banegårdsbygning til Husum station. Bygningsdelene bliver malet før de bliver samlet så det fremstår mindre plastikagtigt. I aftes fik Dan også opgaven med at rense vores gamle fabrik af for snavs, og gøre den klar til en plads på Padborg Nord. Det blev et godt resultat, og bygningen fik da også lidt frisk lim et par steder inden den blev sat til tørre.

 

Skinner fastgøres ved indkørsel til Padborg.
 

Dan renser og patinerer en gammel fabriksbygning.
 

Husum er blevet køreklar til digital drift.

20-05-2015 EBK:
Vi havde til køredagen i lørdags lagt et par flexskinner ved Padborg, så vi kunne køre fra Padborg til Husum som forsøg. Husum og strækningen fungerede godt, og er klar til brug (dog kun digitalt). I mandags efter køredagen gik vi videre med, at få skåret skinner til, så det rigtige sporforløb kommer på plads på Padborg, i stedet for de par midlertidige flexskinner. Vi har lagt ballast på hele strækningen til Husum, og på selve Husum mangler kun nogle småting ved sporene, og så montering og tilslutning af Drejeskive med tilhørende spor i remisen. Der arbejdes fortsat med diorama, og på vores medlemsmøde sidste uge fik vi planlagt et område mere (Padborg Nord til Broen), hvor Hans vil gå i gang med at "plante græs" og lave indhegning til kvæg m.m. Ved den lille vejbro, ved Padborg Nord, er asfalt sjakket i mandags begyndt at asfaltere vejen på begge sider af broen.

 

Området ved helixen og Padborg Nord begynder at tage form.
 

Padborg den 18. maj 2015.
 

Hans laver bakke af PU skum.
 

Henrik bygger bro og sving ved Padborg Nord.
 

Kasper lægger ballast på Husum's perronspor.
 

Hjørnet bag Padborg Nord.

24-02-2015 EBK:
Vi har fået lagt en del nye skinner ud på banegårdsområderne ved Padborg og Husum. Vi har lagt ballast på godsområdet ved Husum, og der arbejdes på at få lagt alle de skinner som er projekteret som det analog afsnit der forbinder den digitale bane med den analoge endestation Husum.
Der arbejdes med etablering af en masse stopafsnit og det er også planen at montere en række omskiftere, så vi kan skifte hele det analoge afsnit over til digital, når vi f.eks. har en køredag og ingen har taget analog tog med.
Arbejdet med diorama omkring Padborg Nord tager efterhånden form, og vi er begyndt at få erfaringer med bla. flamingo og PU-Skum. Flamingo blev droppet igen, det er næsten umuligt at slippe af med "fnuller" selvom vi har prøvet at stå udenfor lokalet og skære pladerne til. PU-Skum er meget nemmere og sviner ikke nær så meget, men vi skal lige lære at arbejde med det og huske at tage hensyn til hvor meget det "vokser". Nogle steder anvender vi også de gode gamle metoder, som f.eks. gaze eller hønsenet og gips, se Lokale 2.
Hans bygger løs, det er blevet til en blokpost til Padborg Nord og en gammel remise er blevet patineret så der er mørke fuger mellem murstenene.

 

Remisen ved Padborg Nord.
 

Der lægges skinner på den analog del af banen.

23-01-2015 TBA:
I rum 1 arbejdes der med området i hjørnet ved Padborg Nord. Det er nedkørslen i sneglen der skal skjules af en overbygning med skov ind mod væggen, og et låg på helixen med en fabriksbygning på. Herfra skal der være en vejbro over banens hovedstrækning. Denne bro er ved at blive lavet.
Vi er også gået igang med, at finde skinner frem til analogstrækningen, og så småt begyndt at få dem lagt på plads. I første omgang lægges skinnerne og tilsluttes med alle de isoleringer som er nødvendige for analog kørsel. Derpå sætter vi digital strøm på, så vi kan køre digitalt på stykket, og så snart vi får bygget en pult, laver vi en mulighed for, at kunne skifte over til analog strøm. Målet er, at vi kan køre analog eller digitalt på dette stykke, alt efter hvad vi aftaler til hver enkelt køredag.

 

Nød lærer nøgen mand at spinde...


... eller noget i den retning. Hos os har opfindsomheden...


... i hvert tilfælde blomstret.

For at kunne afvikle en køredag uden for mange afsporinger på grund af manglende sporskiftestyring, har Flemming lavet et par smarte løsninger med gummibånd, således at vi kan betjene sporskift manuelt. Målet er selvfølgelig at kunne fjernstyre sporskift fra en pult, men medlemsmødet har besluttet, at det er en opgave der må vente til klubben har økonomi til dette projekt. Vi har en forhåbning om, at det kan påbegyndes i 2016. Indtil da har vi stor glæde af Flemming's opfindelse.
 

Det er ikke den rigtige placering, men der bygges bro til Padborg Nord.
 

Arbejdet med den analog station er gået igang.

5-12-2014 EBK:
Endelig er vi tilbage til hverdagen i vores dejlige lokaler. Vi har fået fjernet asbest og udskiftet mange af de gamle vandrør, og i den forgangne uge har vi ovenikøbet fået nyt vinduesparti i lokale 1. Disse ting er selvfølgelig blevet ordnet af skolen og håndværkere tilknyttet til skolen. Vores (klubbens) andel af det hele har været at rydde lokalerne og pakke det faste anlæg ind før processen gik i gang og pakke ud igen bagefter. Det hele er gået rigtig godt, selvfølgelig tog det et par måneder mere end forventet, men der er kun sket småskader på anlægget, som vi allerede har repareret.
Det meste af oktober og november er gået med at flytte tilbage og pakke alting ud, og dette arbejde kulminerede med en rigtig skøn kørelørdag den 22. november hvor vi for første gang siden juni kunne bruge hele vores anlæg. Det blev da også en rigtig god dag for alle medlemmerne.
Nu er vi så i gang med at bygge anlæg i lokale 1 igen, og vi har de sidste par uger fået lagt de grønne fliser på hele den analoge banegård (det sidste bord i lokalet) som med tiden bliver til en endestation. Vi har også fået skåret lidt skinner til, og monteret nogle stop bomme på Padborg Nord, så vi ikke kommer til at køre ud "i græsset" for enden vigesporene. Diorama omkring Padborg Nord blev jo aftalt i foråret, og flere af medlemmerne er nu i gang igen med dette.

 

Asbest renoverede rør i vores opholdsrum.

15-10-2014 TBA:
Grundet asbest renovering af rør i vores klublokaler, har vi ikke kunne bruge vores lokaler siden juni måned. Arbejdet er nu næsten færdigjort, og vi er begyndt at kunne bruge opholdsrummet. Nu glæder vi os bare til, at kunne bruge lokalerne hvor banen er, så vi igen kan bygge og køre med tog.

 

Prøveopstilling Padborg Nord.

13-06-2014 EBK:
På vores medlemsmøde den 26/5 fik vi planlagt diorama og bygninger for hele området ved Padborg Nord og Helixen, helt hen til vores bro til Padborg pladen. Vi prøveopstillede bygningerne og tog et billede (blokposten bliver erstattet af en der er skala 1:87). Nu er det hele klar til at bygge løs, når vi kommer friske tilbage efter sommerferien. I aftes havde vi sidste byggeaften inden ferien, og der fik vi lige renset lyskasser, og gjort lokalerne klar til ferie.

 

Sporarbejde på Kiel.

22-05-2014 EBK:
Siden sidst (marts) har vi nået nogle gode ting i lokale 1. Vi fik lagt vendesløjfen om bag Helixen, så den nu ligger hvor den skal fremover. (billede) samtidig lagde vi de rigtige spor på Kiel pladen, så de ligger løst, men passer sammen og bliver kørt på når vi har kørsel. Alle skiftespor og skinner ligger løst, så vi kan køre ind igennem godsbanegården på Kiel, rundt i sløjfen og tilbage igennem passager banegården.
Vi har fået aftalt at der bliver lavet en lille bro over banen fra væggen mod lokale 2 og over til Padborg Nord (godsbanegården ovenover Helixen).
Vi har talt en del om bygninger og diorama omkring denne banegård, og på mandag har vi medlemsmøde for bla. at få detaljerne helt på plads, så byggeriet kan komme videre.
Vi har indkøbt en brugt drejeskive, med tilhørende remise og lidt skinner (Henning gav os et godt tilbud - tak). Umiddelbart, kan det hele bruges på vores analog-banegård (Husum), så der kan vi begynde at bygge, så snart vi har afsluttet et par andre steder.

 

Der arbejdes med balast i rum 1.

18-03-2014 EBK:
Siden 1. februar har vi i lokale 1 arbejdet videre med de ting jeg skrev om dengang, og efterhånden er der ballast på hele Padborg Nord området, og der er lavet en masse rammer til at bygge landskab op omkring helixen på. I går fik vi endog lavet det sidste stykke med plade, så vi kan lægge underlag og lægge de sidste skinner på vendesløjfen så den kan gå bagom helixen som oprindelig planlagt. Så snart kan vi flytte vendesløjfemodulet og samle skinnerne henover Kiel området, og begynde at køre på de "rigtige" skinner i stedet for den midlertidige sløjfe.

 

Opkørsel fra rum 2 via helix.

31-01-2014 EBK:
Jubilæet er vel overstået, julen er vel overstået, og der er atter gang i byggeriet i H0-87. Et par af os arbejder med landskabsopbygning omkring vores opkørsel fra lokale 2 og vores godsbanegård Padborg Nord, som ligger ovenpå Helixen der forbinder de to rum. Der arbejdes med murværk, tunnelportal og bakkelandskab op mod bagvæggen.

Vi har jo også indgangsparti, værksted og hyggehjørne som ikke har sit eget punkt på hjemmesiden, men herude er der også sket en masse det sidste års tid, vi bruger vores testbane rigtig meget og det sidste stykke tid er der foretaget en gennemgribende oprydning hvor en masse materialer er gået igennem og vi har kasseret ting som bare tog plads op. Vi har fået malet et par vægge og vores skærmvæg foran vores lagerreol, og sat billeder op og den slags.

 

Et langt træk, ser godt ud når der er lange synlige kørestrækninge.


15-12-2013 TBA:
Torsdag den 12. december 2013 var klubbens 40 års jubilæum. Derfor havde vi inviteret tidligere medlemmer, til en hyggelig aften i klubben. Denne dag var også den første med kørsel på hele hovedstrækningen i rum 1. Der var godt nok blevet testet de seneste par dage, men torsdag var første dag, med rigtig kørsel.

 

Erling forbinder rum 1 med rum 2.


08-12-2013 EBK:
Lørdag eftermiddag nåede vi lige at flytte vendesløjfen, så i morgen aften kan vi prøvekøre hele turen rundt i rum 1 GODT GÅET ALLESAMMEN !

Midlertidig bro mellem Pattburg og pladen med godsbanegården.


15-11-2013 EBK:
Igen i aftes var der masser af aktivitet omkring byggeriet, vi fik lagt løse skinner til hovedstrækningen igennem Pattburg, de skal selvfølgelig rettes til, og limes fast inden der kan køre tog på det. Vi fik begyndt på at lave en midlertidig bro og vi fik lagt støjunderlag på hele Kiel pladen (den midlertidige vendesløjfe var igen pillet fra et par timer og blev lagt på plads igen og testet). Sidst på aftenen nåede vi at lime det meste af strækningen mellem helixen og broen. Alt i alt en fin aften, hvor vi også fik besøg af Kasper, som endte med at bede om prøvemedlemsskab.

 

Der blev arbejdet på tunnelportalen til helixen.

11-11-2013 EBK:
Vi var mange medlemmer til byggeaften i går, en fejrede at han er gået på pension, så han fra nu af kan deltage meget mere i klubarbejdet (vi fik kage til kaffen). Byggeriet i lokale 1 skrider planmæssigt fremad, i sidste uge fik vi lagt støjunderlag på det meste af Pattburg området, og i aftes kom vi godt videre med at lave op/nedkørsel ved vores famøse bro fra Pattburg til det nye bord med Godsbanegården.

Henning, Henrik og Hans havde gang i savene.

Et par af medlemmerne arbejdede med landskab ved Helixen, der blev fabrikeret tunnelportal, og én rettede lidt på noget ballast arbejde, som var gået mindre godt i første forsøg. Jeg arbejdede som sagt med Hans på at lave stigninger og den slags på Pattburg pladen.
 
 
Arbejdet med godsområdet skrider frem.


25-10-2013 EBK:
Siden byggelørdagen den 5/10, har vi fortsat arbejderne i klubben. I lokale 1 har vi lagt tæppefliser på det nyeste bord. Vi har lavet hylder under bordet, og sat stivere nederst, så bordet er meget stift og solidt, selvom det er langt og smalt. Det sidste vi mangler er, at forankre nogle af benene til gulvet, så står det 100% fast. Vi er begyndt på at lave op/nedkørsel ved Pattburg. I aftes nåede vi endog at lægge skinnerne løst på det område der skal være mellem godsbanegården og broen, så snart kan de skæres til og lægges fast.

 
 
Der blev hygget og arbejdet på byggedagen.


09-10-2013 EBK:
I lørdags havde vi byggelørdag i H0-87. Nøjagtig 364 dage efter at vi første gang holdt byggelørdag omkring genopbygningen af lokale 1. Vi tog et par minutter under morgenkaffen og rundstykkerne til at reflektere og rose hinanden for alt det vi har nået i det år (se evt. ned over siden her).
Mange var mødt op, så vi fik hurtigt fordelt opgaverne, så vi ikke kom til at stå i nakken af hinanden, og så blev der bygget og planlagt og bygget. Vi fik hotdogs over middag og byggede videre til kaffetid, hvor vi lige fik samlet op på hvad vi havde nået, og jeg synes sørme det var en god dag.
Vi fik bygget hele det sidste anlægsbord (det som forbinder Helixen med Pattbürg via en bro (broen bliver til at klappe op). Vi fik monteret nogle flere lægter og pladestumper til fundament for dioramaet bagved Helixen, så der kan laves et fint landskab omkring sporene op mod væggen. VI fik planlagt nøjagtigt hvad der skal være af diorama på pladen med godsbanegården, så der skal samles et par byggesæt vi har liggende i forvejen, og så skal der indkøbes og bygges 1-2 bygninger mere. Der blev afsat mål til mandehullet også, så på torsdag kan det skæres ud, og pladen med hele godsområdet kan monteres ovenpå Helixen. Vi fik også ryddet grundigt op i vores indgangsparti og værkstedsområde, så snart kan vi invitere gæster uden at være flove over rodet.

 
På byggedagen 5/10 blev det sidste lange smalle bord sat op.


02-10-2013 EBK:
I mandags fik vi nået en hel del, så vi er ved at være klar til "store byggedag" på lørdag. På den digitale strækning og hele stationsområdet ved "Neumünster" fik vi boret huller hvor der var brug for det, og lagt alle sporene på plads igen, rettet det hele så sporene ligger flot, og så limet alle skinnerne på plads.
Vi fik renset skinnerne i Helixen efter et uheld med en bøtte lim i sidste uge, så nu ligger ballasten fint, og togene kan køre hele vejen rundt igen.
På den løse plade med godsbanegården fik vi lagt sporene, målt op og boret ud til skiftespor, samt lagt sporene på plads, rettet dem til og limet dem fast. Det eneste der mangler nu for at kunne lægge pladen på plads er, at skære ud til mandehullet, så vi kan arbejde derfra når vi bygger landskab og den slags på Helixen.
I vores værksted og opholdsrum fik Henning ryddet endnu mere op, og snart kan vi køre en masse gammelt skrammel på affaldspladsen, så indgangspartiet kan sættes i stand og være fint til vores Jubilæum i december.

 
Vi fik lavet en del på godsbanegården og helixen.

27-09-2013 EBK:
I aftes fik vi lagt tæppefliser på godsområdet, og så arbejdede vi videre med overbygningen på Helixen. Der skal jo være landskab over den skjulte vendesløjfe, og så fik vi lagt ballast på hele den synlige del af Helixen, så det kan tørre og kontrolleres på mandag.
Henning fik lavet en hjemmebygget Grassmaster ud af en fluesmækker. Vi afprøvede den, men det var ikke et fantastisk resultat, så vi prøver at sammenligne med købemodellen på mandag.

 
Godsområdet på toppen af sneglen.

17-09-2013 EBK:
Mange var med til byggeaften i aftes, og vi fik skåret pladen til godsterminalen til, samt prøvet at lægge sporene så de kan ligge optimalt samtidig med at der bliver plads til et fint mandehul, med fragthal, parkeringsplads og måske nogle stabler med containere og den slags ovenpå lemmen til mandehullet.
Henning fik ryddet lidt op i forlokalet, hvor vi roder lidt rigeligt for tiden.

 

13-09-2013 EBK:
I aftes havde vi Programmeringsaften i H0-87. Cirka en gang om måneden har vi en aften sat af til at sidde sammen og vedligeholde vores rullende materiel, hyggesnakke lidt og prøvekøre nyt grej, programmere dekoderindstillinger og den slags.
I aftes programmerede vi nogle lokomotiver, indstillede bremselængde og den salgs, og rensede vores testbane samt kørte nogle ture med rensevognen på det store anlæg også.
Da vi var færdige med det, blev vi enige om lige at strø lidt ballast på Helixen, så det kan tørre til mandag, hvor vi gerne vil videre med godsbanegården. Som sagt så gjort - resultatet ses på billedet.

10-09-2013 EBK:
I aftes byggede vi løs, og fik koblet Kiel pladen sammen med den fremtidige vendesløjfe bagom vores Helix. Der blev lagt støjunderlag på stykket, og vi påbegyndte området i midten af Helixen. Området kommer til at indeholde et godsområde, hvor gods fra Tyskland eller Danmark kan rangeres ind til omlæsning på lastbiler eller køres i fragthal, og muligvis bliver der nogle kraner eller containerlæssere, en Danske Fragtmand bygning eller noget lignende. Der bliver også mulighed for at op rangere en togstamme ved siden af hovedsporet, hvorefter der kan gives tilladelse til at køre ud i retning mod Melfar eller Pattburg.

 
29/8 blev der lagt plader på Kiel.

29-08-2013 TBA:
Byggeaftenen gik med at flytte vendesløjfen, lægge plader på Kiel, og så genetablerer vendesløjfen. Dermed er der plader på alle stationer i rum 1, og det er kun nogle få mindre områder, hvor der mangler at blive monteret plader.

 
Flere plader er blevet købt og monteret.

26-08-2013 EBK:
I lørdags på medlemsmødet aftalte vi at få hentet flere plader, da vi er løbet tør. Vi mødtes ved Bauhaus og fik læsset, kørt pladerne til klubben og båret dem indenfor. Da vi havde pustet lidt, blev vi enige om at sådan nogle plader altid vil stå i vejen, så vi måtte hellere lægge nogle på anlægget :
Som sagt så gjort, Pattburg bordet blev ryddet for lægter og meget andet, og beklædt med plader så vi kan fortsætte sporføringen fra den digitale mellemstation og helt ind på Pattburg banegård.
Vi nåede også at rette på det grønne underlag ved den digitale mellemstation, så vi kan lægge ballast på uden at det får forbindelse til træpladerne direkte. Vores støjisolering ser ud til at virke når bare vi passer på at ballasten ikke skaber kontakt mellem skinner og den rå plade.

 
Der lægges spor på den analog strækning.

19-08-2013 EBK:
I aftes byggede vi igen løs på vores nye anlæg i lokale 1. Desværre opdagede vi ved test i torsdags og i aftes, at vores fine støj isoleringsunderlag (tæppefliser) virker rigtig godt, lige indtil vi hælder ballast og lim ned over kanten, så ballasten er limet både til skinner, tæppefliser og bundpladen. Så snart der er kontakt leder ballasten al lyd fra togene ned i pladen hvor der dannes resonans - æv.
I aftes lavede vi en meter med et nyt forsøg, hvor vi (se billede) kun lægger ballasten på tæppefliserne uden at nå ud over kanten. På torsdag vil vi så teste om det bevarer lydisoleringen, og så kan vi jo plante buske og strø græs og den slags. Hvis det virker, kan vi vælge enten at lægge tæppefliser ud over det hele, og så lægge sporene derpå, eller lægge et ekstra lag tæppefliser under skinnerne, så vi stadig har baneskråning med grus/ballast på.
Vi nåede også at få skåret plader til, som skal bruges til den analoge banegård, og den ene blev sat fast. Nu er vi ved at løbe tør for plader, så inden længe skal vi en tur i Bauhaus igen… Det går strygende for tiden.

 
Der bygges stigninger, og lægges spor.

03-05-2013 EBK:
Byggetorsdag gik med at lave opkørsel mod Padborg færdig. Lave op og nedkørsel på den analoge bane. Lægge skinner på de, to skjulte strækninger, og få bygget masse.

 
Arbejdet er nu kommet til, at hovedsporet skal lægges.

16-04-2013 EBK:
I aftes var der byggeaften, og mange var mødt frem, så vi fik bygget på det nye anlæg hvor vi lavede klar til 2 meter skjult strækning bagerst i lokalet, lavede opkørsel mod Pattburg og så fik vil fundet nogle skinner frem som vi lagde løst på pladen så vi kan se hvordan det kommer til at passe.

 

Klargøring til skinnemontage.
 

Hans er igang med at lægge plade på.

19-03-2013 EBK:
I aftes testede vi stigninger og skinnesamlinger på Helix og vendesløjfe. Et par maskiner uden hæfteringe i traktion, og så 29 kulvogne kørte ubesværet hele turen rundt, og mange andre maskiner og vognkombinationer fik taget turen rundt. Selv min lille MH346 blev sendt på tur, og klarede 6 vogne uden hjulspind, og det på trods af at jeg har fjernet den ene vægtklods i lokomotivet for at få plads til en powerbooster.
Sideløbende med de mange testkørsler, fik vi lagt plader på en af vores nye borde (det hvor den digitale mellemstation kommer til at være).

 

Der kan nu køres over til en midlertidig vendesløjfe.

14-03-2013 EBK:
I aftes fik vi genetableret den midlertidige vendesløjfe, så vores togsæt igen kan køre fra Melfar på en rundtur og tilbage til Melfar. Rundturen tager nu cirka 4-5 minutter i stedet for 1 minut som før. Det er planen at vi lader sløjfen ligger sådan, indtil vi kan forbinde resten at hovedstrækningen i lokale 1 med en ny vendesløjfe som der er gjort klar til udenom vores Helix. Fra nu af er byggeriet således fokuseret på at etablere hele hovedstrækningen rundt i lokale 1, og endestationen Kiel er så det sidste vi laver (der ligger vendesløjfen indtil da).
På mandag prøvekører vi Helixen og strækningen med alt muligt forskelligt, og måske bygger vi lidt videre i lokalet. Der er jo også gang i forbedringer i lokale 2, så mon ikke der bliver arbejdet der på mandag også.

14/3: Den midlertidige vendesløjfe er klar til kørsel.
 

Der går ikke lang tid før der atter kører tog i rum 1.

07-03-2013 EBK:
Arbejdet med at lægge skinner og koble Helix sammen med de gamle spor gik godt, det tog længere tid en ventet, men det skal jo også være 100% nøjagtigt og perfekt, når det bliver en del af en skjult strækning, hvor togene suser af sted. Vi afkortede nogle af de gamle sporstumper, og byggede videre fra "et rent snit" med et par bueskinner og flexskinner som blev klippet til på det lige stykke nederst i Helixen. Vi fik loddet ledninger på til strømforsyning, og vi fik aftalt placering af den midlertidige vendesløjfe, så den kommer til at ligge på den kommende Kiel, indtil byggeriet når der til.

 

26. februar blev der monteret helix.

26-02-2013 EBK:
Vinterferien var gået med at bygge Helix hjemme i garagen, så jeg læssede hele molevitten på traileren, og begav mig ind i H0-87, hvor vi fik bakset Helixen ned ad trappen (der var 10 centimeter luft på hver side). Vi placerede den ovenpå "Kiel", og efter en puste pause, gik vi straks i gang med, at pille vores midlertidige vendesløjfe ned, hvorefter vi monterede Helixen på sin plads. Godt vi har haft AnyRail, og har taget nøjagtige mål hele vejen i forløbet. Der blev cirka 1 centimeter luft mellem Helixen og lægterne fra Kiel, så da aftenen var gået var jeg godt tilfreds. Der blev desværre ikke tid til at forbinde sporene, så vi har lukket strækningen fra Melfar til lokale 1 midlertidigt, og så kan vi tilslutte sporene mellem lokalerne næste gang vi har byggeaften.

 

Grundlaget for den analog strækning bliver monteret.

11-02-2013 EBK:
Vi er begyndt at lave stigninger og skære lidt pladestykker til - på strækningen mellem Pattburg og Husum (den analoge banegård), på torsdag har vi programmeringsaften, og måske kører vi rensekørsel, så alt er klar til køredag på lørdag. I næste uge er der vinterferie, og så bygger vi igen i uge 9.

 

Der blev hentet lægter og lidt plader, og så blev der bygget.

01-02-2013 EBK:
Vi hentede de manglende reglar og nogle friske plader i Bauhaus, og fik bakset det hele ned i klubben. Efter en sodavandspause, brugte vi resten af aftenen på, at få laver de sidste finpudsninger på det bord hvor den analoge banegård skal være.
Der er også købt købt materialer til Helix, som Erling bygger hjemme, og forventer klar til montering i løbet af februar.

21-01-2013 EBK:
Vi arbejdede videre med at færdiggøre skelettet, og løb tør for lægter. Den sidste var simpelthen for krum til, at vi kunne bruge den, så i stedet satte vi os ned og drøftede det videre arbejde. Vi bygger opkørslen/Helixen et andet sted, så vi kan bruge den midlertidige vendesløjfe, lige til Helixen er klar til at blive monteret, EBK henter et par længder lægter og lidt andre materialer til næste byggeaften.

 

Vi fik lavet en stor runding for enden på det ene bord.

19-01-2013 EBK:
Vi byggede videre på detaljer ved midterbordene, kanter og en stor runding for enden på det ene bord.

 

Rammerne er klar, nu skal der laves helix
på grund af højdeforskellen i de to rum.

14-12-2012 EBK:
I aftes tog et par af medlemmerne en ekstra omgang i lokale 1, så nu står de 4 store "borde" klar, med rammekonstruktion og gode ben. Nu er vi klar til, at bygge opkørsel fra lokale 2, og lægge plader op på de 4 borde, samt bygge det smalle stykke forrest i lokalet, som skal forbinde opkørslen med Pattburg. Jeg har hentet skinner til opkørslen, så den kan vi begynde at arbejde på straks efter Juleferien, og så bliver vi jo nok nødt til, at fjerne vores midlertidige vendesløjfe, men snart kommer der noget andet i stedet for den.

 

 

06-12-2012 EBK:
Årets sidste byggeaften var vi kun få medlemmer, men julefrokoster og den slags præger jo også december måned. Vi nåede alligevel at pille lidt med nogle lokomotiver og så fik vi sat stivere på det analoge banegårds bord (se billedet), næste år skal vi så have lavet stivere på Kielerbordet og det andet bord i midten med den lille digitale station. Så mangler vi opkørsel fra lokale 2 og et stykke strækning derfra og over til broen lige før Pattburg. God Jul, vi ses i 2013.

 

Rammerne til alle borde i rum 1 er på plads,
nu skal der selvfølgelig flere ben under.

26-11-2012 EBK:
Mandag og byggedag, vi fik nået at bygge rammen til vores bord nr. 2 i midten af lokalet. Dette bord skal rumme vores Analoge endestation, og desværre nåede jeg ikke at tage billeder af arbejdet, men det skal jeg nok huske på torsdag.


 

Skelet til den ene midterstation (15/11).

15-11-2012 TBA:
Byggedagen den 15. november gik med at bygge skelet til den ene af de to stationer i midten af rummet. Byggeriet går hurtigt frem i øjeblikket, og der blev da også lige tid til, at rense og ombygge en gammel Roco MY.

 

Området langs ydervæggen er også på plads (1/11).

02-11-2012 EBK:
I denne uge (mandag og torsdag) har en flok af medlemmerne kastet sig over banebyggeriet, hvilket har resulteret i, at vi nu har rammerne for Pattburg færdige, og grund rammen for Kiel er klar til at få monteret stivere. I næste uge går vi videre med Kiel, og begynder på de to borde, i midten af lokalet, som skal huse en lille station på vejen til Kiel, og vores analoge banegård Husum.

 

Grundrammen til Kiel er på plads (1/11).
 

Skelettet under Pattburg bruges nu til materialer (1/11).

22-10-2012 TBA:
Arbejdet med skelettet til pladerne fortsatte i aften.

 

09-10-2012 EBK:
Filmaftenen i går blev ændret til byggeaften. Nu var vi jo lige så godt i gang fra i lørdags. I aftes gik det meget hurtigere med murstensvægge. Vi fik sat lægter, og ben op hele vejen rundt langs væggen. Vi har holdt en afstand på 10 centimeter ved ydervæggen, så varmen fra radiatorerne kan slippe ud i lokalet.
Veltilfredse sluttede vi aftenen med kaffe og hjemmebag fra et af medlemmerne.

 

06-10-2012 EBK:
Der var stor opbakning fra medlemmerne til vores ekstra Byggelørdag. Vi fik kæmpet os igennem beton og armeringsjern, og sat ben og lægter på væggen i lokale 1. Vi fik målt hele lokalet op, og mærket af hvor resten skal skrues fast. Da dagen var gået, kunne vi se hinanden i øjnene, og glæde os over, at vi ikke får brug for, at bore mere i jernbeton. Den bærende væg i kælderen, var en meget sej omgang - men fra nu af er det kun mursten, og mandag aften går vi videre resten af rummet rundt.

 
 

28-09-2012 EBK:
På vores medlemsmøde fik vi aftalt de vigtigste ting for at komme videre med byggeriet i lokale 1. Vi aftalte at vi ønsker støjunderlag under skinnerne i lokalet, og at vi afprøver nogle forskellige løsninger straks, så vi er klar til at bygge løs hurtigt. Vi aftalte også en "Byggelørdag", hvor vi regner med at bygge på skelettet til den nye bane.
Siden mødet har vi testet de "grønne tæppefliser" som virkede ret godt i løs vægt mellem vores spånplader og skinnerne. Desværre blev de nærmes neutraliseret så snart de blev limet til pladen. I aftes rensede vi vores testanlæg af igen, og i næste uge tester vi "gummiunderlag" for at se hvordan det kommer til at lyde. Vi regner med at prøve med et gummestykke på længde med en flexskinne, og eventuelt afprøver vi 2-3 forskellige materialer. Vi har haft Auhagen skinne-underlag på prøve, det består af kork og gummi blandet sammen, og det virker rigtig godt, men vi har ikke lige +8.000,- til skinneunderlag, så vi prøver at finde et billigere materiale, hvor vi selv skal lægge ballast ud, så vi kan bestemmer farve og den slags på ballasten også.

 

Oprydningen er færdig, og en stor opgave i rum 1 venter.

30-08-2012 TBA:
Torsdag var endnu en byggeaften, og den gik med at få gjort oprydningen færdig. Alt ligger nu i fineste orden, og er nemt at finde, når byggeriet i rum 1 går igang efter næste medlemsmøde.

28-08-2012 EBK:
I går aftes, på vores byggeaften, nåede vi en masse oprydning i vores værksted/lager, og vi forventer at være helt færdige til medlemsmødet i september.

 

Vores værksted blev gennemgået og ryddet op.

14-08-2012 EBK:
De sidste par uger har vi brugt på at kassere alt som fik vand ved et voldsomt skybrud i Odense lørdag den 28 juli (46,5 millimeter). Vi fik selvfølgelig vand i kælderen, men heldigvis har vi garderet os for år tilbage, så det meste af vores inventar er klodset op på nogle sten eller ben som kan tåle vand. Vores nyindkøbte byggematerialer var heldigvis også lagt op på nogle klodser, og i det lokale nåede vandet ikke materialerne - pyyha. Desværre var en masse materialer nedtaget fra det gamle anlæg, som kunne have været genbrugt placeret på gulvet, så der fik vi sørme ryddet ud i det meste.
Vi har selvsagt ikke fået begyndt på det store anlægsarbejde i lokale 1, nu da vi måtte bruge 2 uger på at gennemgå alt for fugt og vaske af alle steder, men i aftes fik vi gjort gode fremskridt med reetableringen af vores værkstedsområde, og snart er alt som ikke er værd at gemme kasseret, og alt som kan bruges har fået sine pladser i vores lagerreoler.
I aftes sorterede vi byggematerialer, skærver, grus og den slags, buske og træer, græs og andet strøelse samt vores kasser med kabler og ledninger som vi har pillet ned fra det gamle anlæg. Det hele blev ordnet i kasser og mærket op. Vi fik også gennemgået vores værktøj, lavet en ny værktøjstavle og sorteret i en masse halve æsker med gamle og nye skruer.
Kort sagt er vi ved at kunne se en ende på alt rodet, og snart kan vi gå videre med byggeriet uden at skulle lede efter en skrue eller en dippedut hver gang vi lige mangler sådan en.

 

Reolerne med træer, buske og lignende.

26-06-2012 EBK:
Den sidste måneds tid har vi lagt kræfterne i lokale 2, med fejlrettelser og begyndende arbejde med landskab. I går aftes var vi et par stykker til "ekstra Byggeaften", og aftenen gik med at fortsætte oprydning i vores værkstedsområde, og så havde et medlem 5 nye lokomotiver, som lige skulle programmeres og registreres. Vi hyggede os, selvom de fleste er gået på ferie.

15-05-2012 EBK:
I går var der "Klubaften med rensekørsel/Programmering" i H0-87, og rensekørsel har vi droppet, da vi er begyndt altid at have en rensevogn med i et eller flere træk på banen, når vi har køreaftener eller køredage. Programmering og afprøvning af materiel kan vi nu foretage på vores testbane i vores værkstedsområde, så vi fik sat Lok Programmer og Pc'er op, og så blev der lagt lyde ind og kørt i ring til den store gulmedalje.
I lokale 1 fik vi målt nogle højder og afsat "kote 0" rundt på væggen der hvor den nye bane skal være, så på den næste byggeaften kan vi begynde at skrue rammer op til anlægget.

 

30/4: Testbanen fjernet og planen for Pattburg lagt ud på gulvet.

01-05-2012 EBK:
I går aftes (mandag) havde vi byggeaften igen, og denne gang handlede det om, at få flyttet de ting fra Lokale 1, som vil komme i vejen for byggeriet. Vi flyttede sidste mandag rundt på nogle reoler og vores sofaarrangement, så der blev bedre plads i "værkstedet". I aftes flyttede vi vores to værkstedsborde, og formanden kastede sig over, at rydde op i en masse gamle ting vi har gemt. Formanden gik også i gang med at sortere de mange skinner vi har brækket af det nedtagne anlæg, således at de som kan bruges bliver sorteret fra, og resten kan ryge ud.
I aftes fik vi også lige nået at flytte vores testanlæg fra lokale 1 til vores værkstedsområde, så nu er der kun byggematerialer og en stor tegning tilbage i lokalet. Træet har ligget til tørre længe nok, så efter vores køreaften på mandag går vi i gang med, at bygge togbane for alvor.

 

Testbanen på plads i værkstedet, og oprydning er i fuld gang.

16-04-2012: Så kom der lys, så mangler bare land og by.

16-04-2012:
Byggeaften i H0-87, vi venter på at vores træ skal "falde til i rummet med luftfugtighed og den slags", og i mellemtiden har vi nogle små opgaver vi skal have fra hånden. En af dem jeg har skrevet om før, fik vi fikset og streget fra listen - vi fik sat de sidste lamper op, så vi nu har godt arbejdslys i lokale 1. En enkelt lampe skal vente til vi tager vendesløjfen ned, da vi ikke turde kravle rundt ovenpå den Storm P opstilling (det er jo et gammelt bord med nogle klodser på vi har lavet vendesløjfen på som midlertidig løsning).
Vi skiftede nogle lysstofrør, og lyset blev ved med at være lidt gulligt, så til sidst prøvede vi at skifte glimttændere, og bingo - så blev lyset meget mere hvidt og også kraftigere. De nye glimtændere er elektroniske så det var nok det der skulle til.
Vi fik også en god hyggesnak, og på torsdag går vi videre med at mærke op til de nye borde med højder og den slags, måske kan vi begynde på skelettet til Pattburg...

12-04-2012:
Det skulle da lige prøves. Et print af den ene station i en-til-en, lagt ud på dens plads i lokalet.

 

Pattburg på papir, der er noget at glæde sig til.

02-04-2012 EBK:
Egentlig havde vi påskelukket i H0-87, men vi havde jo bestilt en masse spånplader, lægter og reglar til afhentning i Bauhaus, så det blev aftenens mission. Vi mødtes i Bauhaus ved 19-tiden, og læssede vores trailer. Vi kørte hele læsset til klubben, og fik båret det hele ned i lokale 1, hvor vi fik placeret bunkerne, så vi kan begynde at bygge i den ene halvdel af lokalet uden at skulle flytte rundt med tingene. Vi sluttede af med en sodavand, og selvtilfredse gik vi på påskeferie. Nu skal det hele ligge 14 dage og få rummets temperatur og luftfugtighed, inden vi begynder at bruge af det.
God Påske.

 

En masse træ er på plads, og så skal der nydes en sodavand.

27-03-2012 EBK:
I mandags havde vi medlemsmøde, hvor vi fik rettet de sidste ting, og vedtaget sporplanen for lokale 1. Vi blev enige om indkøb af materialer, og i dag har vi så bestilt plader, lægter til rammestruktur og reglar til ben under det nye anlæg. På mandag holder vi ekstra "materiale aften" hvor vi henter det hele, og får det lagt til akklimatisering i klubbens lokaler.
Efter Påske skal vi i gang med, at bygge de nye rammer og lægge plader på dem, men først skal vi hænge de sidste lysarmaturer op i lokalet, og have flyttet vores testanlæg ud i vores værkstedsområde.
Det er vores plan at bygge det nye anlæg startende med Pattburg, og så de to midterste borde med Husum og en mellemstation, som endnu er unavngivet. Derefter bygger vi Kiel, og så sent som muligt piller vi vores midlertidige vendesløjfe ned, og forbinder det gamle anlæg med det nye.
Du kan klikke HER hvis du vil se sporplanen.

19-03-2012 EBK:
Så blev vi færdige med at male i lokale 1. Der var lige lidt af den blå væg der skulle have to gange, men der var akkurat maling nok i den 10 liters spand vi havde da vi startede. Vi nåede ikke de sidste armaturer som jeg skrev om sidst, men der skal jo også være tid til lidt hyggesnak, og så nåede vi nogle andre ting i lokale 2.

15-03-2012 EBK:
Byggeaftenen gik med arbejde i begge lokaler. I lokale 1 fik vi malet den store blå væg i mandags, efter at den havde fået Blokerings-grunder, og i dag fik vi fyldt diverse huller med Polyfilla, så resten af lokalet kan males færdigt på mandag. Måske kan vi nå at sætte de sidste 4 armaturer med lys op også. Så er vi lige klar til at begynde, at bygge skelet til det nye anlæg :-)

09-03-2012 EBK:
I går aftes var det endelig byggeaften igen, og allerede i mandags, til vores køreaften, havde nogle af deltagerne aftalt at NU! Skal vi videre med lokale 1. Vi mødtes i klubben ved 19-tiden iført malertøj, kedeldragter og forhåndenværende udstyr som Grundrens, malerruller spande og alt muligt andet.
Efter lidt snak om hvem der gør hvad, gik vi på med krum hals, vi startede med at dække alle spor og baner af med plastik, og så var der ellers grundrens, støvsugning og malerarbejde resten af aftenen. Vi fik da nået både at klargøre den værste ydervæg (blå på billederne), og få gjort grundigt rent på de andre vægge og loftet. Væggen ind mod naboen og væggen ind mod lokale 2 blev malet. Vi huskede at tage nogle billeder før og efter, så nu prøver vi at tage billeder efterhånden som lokale 1 begynder at blive til modeltogsanlæg igen.
Bagefter var der lige tid til kaffe og småkager med en hyggesludder om løst og fast, som f.eks. tog set på Odense for nyligt, MY 1101 som Måletog over hele landet og den slags.
Det gik rigtig godt. På mandag aften regner vi med at grundmale vores blå ydervæg med spærregrunder, og så prøve at færdiggøre væggen ud mod opholdsrummet, så vi snart kan komme i gang med at bygge bane i lokalet.

 

Der ordnes vægge på byggeaften "efter".

Der ordnes vægge på byggeaften "før".

Billeder fra oktober 2011 da det gamle anlæg blev fjernet.

13-02-2012 EBK:
I lokale 1 har vi i øjeblikket stor glæde af vores testanlæg, i aftes fik vi afprøvet 2 forskellige underlag, som var mulige underlag for støjisolering af skinnerne på vores nye anlæg.
Vi har fået maling, så snart maler vi hele lokalet og færdiggør opsætning af belysningen, hvorefter vi kan begynde at bygge op.

 

06-01-2012 EBK:
I aftes var der atter byggeaften i H0-87, og vi fik lagt en skinnekreds på vores testanlæg, som indtil videre er placeret i lokale 1. Testanlægget skal bruges til, at afprøve forskellige underlag til banelegemer på det nye anlæg, og til at afprøve forskellige andre ting, inden vi bygger det nye anlæg. Vi regner også med, at testanlægget bliver permanent et sted i klubben, så vi kan bruge det til, at programmer loks, køre dem til og den slags.
Vi fik også rettet en lille fejl med en bøjet skinnestreng på vendesløjfestrækningen, så vores tog kan nu køre både venstre og højrekørsel i sløjfen, uden at afspore.
I vores værksted satte vi to lysarmaturer op over bordene, så der nu er godt arbejdslys der. Nu mangler vi kun de sidste fire armaturer i lokale 1, så er der godt arbejdslys overalt.

 

02-12-2011 EBK:
I aftes var der Klubaften med rensekørsel. Vi blev hurtigt enige om, at gi den en skalle og få rettet forbindelserne på de gode gamle spor til ”Tyskland”. Vi fik monteret vores nye skinner og vendesløjfemodul, så vi har en smule mere bane at køre på, allerede på mandag hvor der er køreaften.
Vi gik på med krum hals, og fik både kørt test og rensekørsel på de nye skinner. Der kan faktisk godt holde 2-3 togsæt på de skjulte strækninger, hvis man bare lige holder godt øje, og passer på med sikkerheds afstanden. Vi fik også lavet belysning til den skjulte banegård og hele den skjulte strækning til Tyskland, så vi fremover nemmere kan se om der holder et tog der nede.

25-11-2011 EBK:
Vi fik savet forbindelsen fra Danmark over, og placeret et midlertidigt bord, som vi kan placere en stor blød kurve på. Vi fik målt op hvad der skal bruges af skinner, så vi på mandag kan etablere en vendesløjfe her. Planen er således, at vi når vi kører på det danske anlæg, kan sende tog til Tyskland fra Melfar, som kan holdes tilbage på den midlertidige strækning, og sendes tilbage til Melfar efter et stykke tid, for at illustrere, at toget har været en tur i Pattburg. Hele denne strækning og vendesløjfe laves som digital strækning ligesom resten af anlægget allerede er i lokale 2, og vendesløjfen er kun midlertidig, fordi vi slet ikke kan vente til vi får bygget Tyskland op igen.

14-11-2011 EBK:
Byggeaften med fokus på rum 1. Mange gode kræfter var mødt frem, og vi fik raspet væggen i lokale 1, så vi i næste uge efter medlemsmødet kan begynde at male derinde. Vi fik renset lyskasserne udenfor vores vinduer, som burde have været renset op for længe siden. 2-3 meter rødder i kloakken røg i skraldespanden og adskillige spande med blade, så nu kan regnvand bedre løbe væk.
Vi er så småt begyndt at bygge op igen. Det gave en god stemning, og det er jo altid rart, at bygge op i stedet for at rive ned. Vi fik da også tid til programmering af to nye lokomotiver som et medlem har anskaffet samt en god kaffetår og en hyggesnak.

04-11-2011 EBK:
I går aftes var det igen byggeaften, og nu er lokale 1 ryddet totalt. Tilbage er kun kun et bord med stumper som kan genbruges. Vi fik i aftes lastet det hele på en stor trailer, og kørt det væk. Selv den gamle sofa røg ud, og er nu afløst af en 2-personers og en lænestol i vores bibliotek.

Resten af aftenen gik med at bygge et bord til vores testanlæg, som sporplanudvalget har valgt at bruge til test af forskellige lyddæmpningsunderlag til den nye bane i lokale 1. Bordet er 244 x 120 cm, så det kan sagtens bruges til de tests vi har planlagt. Testbane kan også bruges til programmering, afprøvning og tilkøring af lokomotiver.

01-11-2011 EBK:
I aftes holdt vi igen byggeaften. Vi gik på med krum hals, og nåede et stykke vej mere, med at rive det gamle anlæg ned. Faktisk fik vi revet alt ned på nær et par lægter, og de to spor som kommer fra lokale 2. Vi var 4-5 mand i gang med at rive ned hele aftenen, og så sluttede vi med en kop kaffe og en hyggesnak - det skal der jo også være plads til.

På torsdag regner vi med at læsse alt det gamle på en autotrailer og køre det hele væk, så vi kan komme i gang med at hænge lys op, male og den slags i lokalet.

24-10-2011 EBK:
Klubaften i H0-87, alt gik som det plejer i starten, vi fik snakket lidt og så var der en som sagde... Skal vi ikke gå videre med at pille det gamle anlæg ned ? - Så kom vi alle op af stolene og jeg skal love for at vi gik til den.

Aftenen gik med at pakke huse ned, fjerne de sidste kabler og brække banelegeme og skinner forsigtigt af pladerne. Sidst på aftenen kom den store hammer og koben også frem, så skelettet som banen var på, stille og roligt er begyndt at lande som en bunke affaldstræ ude i garderoben.

Næste byggeaften kommer til at gå med, at fjerne de sidste spor, og pille resten af skelettet ned. Om et par uger kan vi nok komme i gang med at gøre lokalet klar til nyt anlæg, altså male og den slags.


30-09-2011 EBK:
I går på vores klubaften gik vi i gang med at rydde grundigt op i vores materialelager og samtidig fik vi afbrudt al forbindelse mellem lokale 1 og 2. Derefter gik vi i gang med at nedtage det gamle anlæg i lokale 1, startende med kilometervis af kabler.
Aftenen gik med at klippe kabler af og rulle alle stumperne pænt samme og gemme de lange stykker i kasser til genbrug når vi bygger nyt anlæg senere.
Vi blev slet ikke færdige, men vi synes selv vi kom godt i gang, og det vigtigste er at vi nu ikke har afhængigheder mellem de to lokaler, og lokale 2 virker stadig som det skal, digitaliseret og klar til køreaften på mandag den 3. oktober.

27-09-2011 TBA:
På medlemsmødet den 26. september blev sporplanen for rum 1 (Tyskland) godkendt, og det samme gjorde de foreslåede stationsnavne.

26-08-2011 EBK:
I går holdt vi sporplanudvalgsmøde igen. På mødet gennemgik vi sporplanforslag version 4, og under mødet aftalte vi nogle småjusteringer som jeg skal lave, ligesom vi rettede lidt direkte mens vi sad der. Vi enedes således om at sporplan version 5, med de aftalte rettelser bliver indstillet til medlemsmødet den 12. september.
Så kom vi så langt, og efter medlemsmødet regner vi med at kunne begynde at planlægge indkøb af materialer m.m. til opbygning af borde og den slags, og så gå i gang med at rive ned og bygge nyt op…  Det bliver spændende, og jeg skal nok skrive indlæg her på siden efterhånden som der sker noget.

19. august 2011 EBK:
Ved klubbens byggeaften i går, fik jeg lejlighed til at vise den rettede sporplan til formanden og et andet medlem, og begge var glade ved, at det er lykkedes at få de ændringer med, som blev foreslået ved sporplanudvalgsmødet i mandags. At jeg har fået plads til sporplanen fra Kiel banegård, faldt også i god jord. Vi snakkede om fintuning, og blev enige om at prøve, at få lidt flere virksomhedsspor med. Henning (formanden) gav udtryk for, at han vil indkalde til nyt møde i Sporplanudvalget allerede på torsdag, nu hvor det går så godt med sporplanen.
Sporplan version 3 har vi sat på tavlen i klubben, så medlemmerne kan snuppe en og se på, jeg arbejder allerede på version 4 med de forslag jeg fik i aftes.
Vi aftalte at lægge sporplanen på internettet, når den er færdig, og fortsætte med at beskrive processen med ombygningen i tekst og billeder her på hjemmesiden.

16. august 2011 EBK:
I går aftes holdt Sporplansudvalget møde i klubben, og vi gennemgik mit sporplanforslag. Der blev debatteret lystigt, alle var meget positive og jeg fik en masse gode input og ændringsforslag, som jeg nu forsøger at indarbejde i forslaget. På mødet aftalte vi at jeg sender planen rundt igen så snart jeg har rettet den til.

11. august 2011 TBA:
Sporplanudvalget har inden sommerferien sat sig nogle mål med anlægget, som sporplanen skal udarbejdes efter. EBK har udarbejdet et forslag, som udvalget skal se på ved næste møde. Banen i rum 1 skal være digital, med en analog strækning, da flere i foreningen har analog maskiner. Der skal derfor være en banegård med overleveringsspor fra digital til analog.
Indtil det nuværende anlæg i rum 1 bliver fjernet, kan det bruges med de fejl og mangler vi kender.

28. juli 2011 TBA:
Rum 1 skal totalrenoveres, og der arbejdes derfor med ny sporplan. Anlægget skal opbygges med det nordligste Tyskland som forbillede.


 

Et udsnit af det gamle anlæg, som er ved at blive pillet ned.

 

Her kan du følge arbejdet
med at opbygge klubbens
anlæg i rum 1:

LINK: SPORPLAN RUM 1.
Opbygningen i rum 1 er godt igang.

 
      © Modeljernbaneklubben H0-87, Odense