Klubben er stiftet i 12. december 1973


Fabriksparken.

14-01-2021 EBK:
Siden sommerferien i 2020, har vi så småt påbegyndt etablering af Signaler med central styring i lokale 2, vi nåede at få vedtaget en plan for placeringen af signalerne inden efterårets nedlukning, ligesom vi også fik forberedt lidt i pulten til Melfar, hvorfra signalerne vil blive styret, ligesom vi i lokale 1 har central styring af signalerne fra Padborg. Melfar og Padborg er de "betjente" stationer i lokale 1 og 2 når vi har køredag. I løbet af sommeren 2020 nåede vi også at afvikle et par Køredage, og vores fine Oliefirma "Melfar Olie" er da også blevet prøvekørt grundigt, så når vi igen må mødes kan vi gå videre med at dekorere det område.


Melfar Olie.


Gennemføring mellem rum 2 og 3.

06-07-2020 EBK:
Hjørnemodulet har vi arbejdet videre på, vi har sat strøm på den forreste strækning til Oliefirmaet, så vi til vores ekstra køredag i juni lige nåede at køre på det område. De bagerste strækninger som skal forbinde lokale 1 og 2 mangler blot elektrisk forbindelse for at være køreklar, og ude i lokale 3 er Modul 1 også køreklar. Da hjørnemodulet er ret stort, har vi haft det stillet op ude i lokale 3, mens vi lagde skinner og så videre, og ved samme lejlighed fik vi påbegyndt landskab på modulet, så der nu er en lille jernbanebro over en å. Det er slet ikke færdig, men nu behøver vi ikke flytte det ud fra lokalet for at lave resten. Oliefirmaet er nu elektrisk færdigt, så den lille pult virker og der er strøm på alle fire spor.
16-03-2020 EBK:
Siden nytår har vi åbnet op mellem lokale 2 og 3, og bygget et hjørnemodul med forbindelse til Fionia Olie modulerne. Vi har lagt skinner på Fionia Olie. Vi har dekoreret overgangen mellem det faste anlæg og modulerne, der er lavet en flot skråning og et par tunnelportaler med græs, buske og træer på.
Vi har i en årrække kæmpet med fugt indtrængen bagerst i lokale 2, og nu hvor det er overstået, har et af vore medlemmer kastet sig over landskabet i området mellem Svendborg og Kirkeby Savværk. Der malet, lagt grundgræs og snart kommer der både huse og træer på hele området.
Da vi nu har aflyst alle vore klubaktiviteter pga. COVID-19 smittefare, står byggeriet i lokale 2 lidt stille, men jeg har hørt fra de medlemmer som arbejder med dette lokale, at de håber på snart at kunne komme videre, og vi håber jo alle at COVID-19 problematikken ikke kommer til at vare så længe.
05-12-2019 EBK:
Efter at vi i sommer gav lokalets vægge en overhaling, har et par medlemmer arbejdet på at bygge det faste anlæg sammen med vores moduler, som på sigt skal forbinde lokale 2 og 3 med en dobbeltsporet strækning. Dette arbejde har taget lang tid, og undervejs har vi ombygget dele af den ene kommandopult også, for at få styringen placeret rigtigt. Desuden har vi dekoreret de 4 moduler med strækning på og omlagt sporene bagerst på det faste anlæg, så 2 hovedspor går til strækningsmodulerne og 1 hovedspor går fra Melfar til de forreste 4 moduler, som bliver til Fabriksparken. Vi har lavet kommandopult til Fabriksparken, så man kan køre derover og rangere mellem virksomhederne, og nu er vi i gang med at klargøre 2 moduler mere til Fionia Olie, der hvor Aros Oil var førhen.


Fabriksparken prøveopstillet hvor Aros var.

25-06-2019 EBK:
I rum 2 har vi nu nedtaget den gamle banegård kaldet Aros, og efter dette har vi udbedret nogle gamle vandskader, spartlet og malet lokalet, med flere lag hvis maling og blå himmel, og nu kan vi så gå videre med nogle af de landskabsting vi havde udsat fra dengang vi fik vandskade. De 8 moduler som skal erstatte Aros er stillet op i lokalet, dog uden forbindelse til resten af anlægget indtil videre. Efter ferien ændrer vi udkørselssporene fra Melfar og lægger skinner ovre under savværket, så sporene passer med at kunne kobles sammen med modulerne. På modulerne har vi nu monteret Sporskiftemotorer, og styrepulten er næsten færdig. Modulkasserne til Fionia Olie står klar til at montere skinner, sporskifter, motorer og afkoblere efter sommerferien.


En fabrik i det kommende "Fabriksparken".

09-05-2019 EBK:
I november og februar har vi lagt billeder af de fremtidige moduler på siden her, og "kludetæppet" har udviklet sig hastigt de sidste par uger. Der er kommet grundmaling og grøn/brun strøelse på først, og dernæst har vi sået græs og i øjeblikket er vi i gang med at plante træer langs banen. Der kommer også hegn langs sporene så rådyrene ikke løber ud på skinnerne, og snart kan de 4 strækningsmoduler prøvekøres en gang mere, inden de bliver flyttet ind i lokale 2, hvor de skal erstatte vores gamle banegård, sammen med de fabriksmoduler.
Fabriksmodulerne går det også fremad med, og da Henrik var så flink at donere en stor fabrik, fik vi jo hurtigt placeret den på et af modulerne (den er ikke færdigmonteret endnu, men det bliver cirka sådan som på billedet). Vi er så småt begyndt at montere sporskiftemotorer under Fabriksparken, og styrepulten dertil er også påbegyndt.
Vi er lige for tiden ved at forberede den store flytning, altså nedrivningen af Aros (den gamle sækbanegård) og opstilling af strækningsmodulerne og Fabriksparken, som erstatning for Aros, når vi kommer dertil skal jeg nok lægge friske billeder her på siden.Strækningen forbi "Fabriksparken".


Strækningen forbi "Fabriksparken".

18-02-2019 EBK:
Siden november er der igen kommet gang i modulbyggeriet. Et af vore nye medlemmer har kastet sig ud i arbejdet sammen med en af "de gamle", og når man er to går det hele som en leg, næsten… De 4 strækningsmoduler har fået skum, som er blevet skåret i facon, og derefter beklædt med klude og i øjeblikket er vi i gang med at male og strø skovbund ud, ligesom vi afsætter plads til et skrotdepot og den slags. Snart kommer der ballast mellem skinnerne og træer og buske og den slags på modulerne også.
De andre 4 moduler til Fabriksparken står også for skud, men det skal først lige måles op til bygninger og diverse siloer, rør og alt hvad der nu hører til omkring slagteriet, skrotfirmaet, asfalt firmaet og så betonfirmaet som der tilsyneladende også kan blive plads til. Vores halvfærdige plade med Aros Oil, bliver snart erstattet af 2 moduler, hvorpå vi så bygger Fionia Olie i stedet for. De to "kasser" til Fionia Olie er klar til at vi kan lægge spor og begynde at bygge på dem også, så der kommer nok også snart billeder af dem her på siden.


"Fabriksparken".

05-11-2018 EBK:
Arbejdet med de 8 moduler til lokale 2 har stået lidt stille de sidste to måneder, på grund af vores store oprydning og ombygning i lokale 3 (se mere om dette under lokale 3). Nu hvor ombygningen i lokale 3 er ved at være færdig, har vi sat de 8 moduler på ben (i lokale 3), så vi kan arbejde videre med dem, og vi er nået til at montere sporskiftemotorer, afkoblere og den slags, ligesom vi snart skal have de sidste byggesæt aftalt og bygget.


"Fabriksparken".

18-06-2018 EBK:
Den sidste måned har et par af medlemmerne arbejdet med de 8 moduler, fabriksparken på 4 moduler og 2-sporet strækning på 4 andre moduler. Skinnerne er lagt på alle modulerne, og vi er nu i gang med at sætte strøm på, så vi kan testkøre. Der arbejdes også allerede med ballast og dekoration er der også snart klar til. På strækningsmodulerne som skal stå bagved Fabriksparken, bliver der en skråning fra Fabriksparken og op til skinnerne, og ligesådan en skråning fra skinnerne og op mod baggrunden. Det er meningen at disse 4 moduler skal beplantes med skov og dansk landskab som vi ser det langs banen. Muligvis bliver der lidt rod fra en skrothandler som hører hjemme i Fabriksparken… Der er noget med at han vist har bredt sig lidt ud på kommunens område, men nu ser vi om han bliver pålagt at rydde op eller ej.
På de 4 moduler med Fabriksparken, er vi så småt i gang med at sætte pladsen af til bygninger og så skal der jo også bygges nogle byggesæt, ligesom der skal laves tilkørselsveje og den slags til de firmaer som skal være der."Fabriksparken".

29-05-2018 EBK:
Siden januar har vi gennemgået alle kontakter i Melfar og Svendborg pultene, og færdigmonteret afkoblere under Melfar, så nu virker alle afkoblere og alle sporskiftekontanter på de to banegårde.
Vi har arbejdet med de 8 moduler, som skal erstatte Aros, når de bliver færdige, og nu har vi lagt skinnerne på hele fabriksområdet som vi kalder "Fabriksparken", ligesom vi er godt i gang med at lægge skinner på de 4 strækningsmoduler.
Ved sidste byggeaften, begyndte vi så småt på at lægge ballast på Fabriksparken, og der er da også påbegyndt en jernbaneoverskæring på det ene modul.
Vi har aftalt at Fabriksparken kommer til at indeholde et Skrotfirma, et Slagteri og en Asfaltvirksomhed a'la Phønix.


Fire strækningsmoduler klar til skinner.

30-01-2018 EBK:
I lokale 2 har vi primært vedligeholdt det eksisterende anlæg, og desuden fokuseret lidt mere på de moduler vi vil bygge og placere i stedet for Aros (banegården til højre i lokalet). I januar er 2 medlemmer gået i gang med de nye moduler, der er finslebet på kasserne, så de efterhånden er klar til at lægge skinner på. Når skinnerne er på plads med strøm ledninger på, kan vi lave landskab på de 4 meter strækning, og bagefter kommer turen til fabriksområdet der skal stå foran strækningen.


Fire strækningsmoduler klar til skinner.

12-11-2017 EBK:
Siden august, har vi i lokale 2 brugt lidt krudt på almindelig vedligeholdelse af banen, samtidig med at vi har bygget modulkasser til både strækning og det virksomhedsområde som skal placeres foran strækningen mellem Melfar og lokale 3 (se tegning lidt nede på siden her).
Modulkasserne er næsten alle klar til skinner og landskab, Da vi stadig har Aros banegården i brug, har vi valgt at opstille modulerne i lokale 3, mens vi går og bygger på dem, og vores gæster til åbent hus den 2. december kan se hvordan det skrider frem. Der er god plads til at arbejde med modulerne i lokale 3, alt imens vi stadig kan afholde køredage og bruge Aros lidt endnu.


Første færdige modul med ben.

22-08-2017 EBK:
Modulbyggeriet er i gang, modulsider og gavle er skåret til, og rammerne er i gang med at blive samlet.Snart monteres lister og bund hvorefter maling og montering af skinner og strøm m.m. ikke ligger så langt ude i fremtiden. På medlemsmødet den 14. august, vedtog vi at sporplanen for de 4 fabriksmoduler blev uddelegeret til en mindre gruppe af medlemmer "Modulgruppen", og i aftes snakkede vi ud fra et tegningsforslag, og blev enige om en foreløbig sporplan, hvor der bliver plads til fabrikker, veje og spor.


Sporplan for "Fabriksparken" og det tidligere "Aros Oil".

Straks vi sad med kaffen og kiggede på tegninger, dukkede mange små ideer op, og snart gik snakken om hvilke virksomheder og hvilke byggesæt der egner sig til det ene og det andet. Vi fik ikke bygget så meget denne aften, men vi fik vendt en masse ideer, og sporplanen blev rigtig fin. De vigtigste træk er, at vi kører ind på "Fabriksparken" (Arbejdstitel) fra Melfar i et enkelt spor, og der er et godt langt omløbsspor 230cm. Der bliver også plads til 2-3 fabrikker, og mulighed for at nogle af sporene går ind i en hal, mens andre ligger i asfalt eller går til læsseramper. I den højre side passer de 4 moduler til at man kan koble et standard modul til, og forlænge med andre moduler f.eks. til en udstilling eller et andet arrangement, og når vi samtidig laver "Aros Oil" om til to rigtige moduler, kan de fire moduler kobles direkte sammen med de to andre til en lang opstilling med fabriksområde på cirka 550cm.

10-08-2017 EBK:
Arbejdet med det faste anlæg i lokale 2 har stået lidt stille henover sommerferien, men til gengæld har vi afholdt et par workshops, bl.a. omkring modulbyggeri, og produktet af vores modul workshops bliver 8 moduler til lokale 2. Før sommerferien blev vi enige om at bygge moduler med strækning og moduler med nogle fabrikker/firmaer til lokale 2. Modulerne bliver bygget og dekoreret ude i vores værksted, og når de er færdige skal de erstatte Aros banegården (til højre i lokale 2). Modulerne med strækning bliver placeret bagerst ved væggen, og forbinder Melfar banegård med lokale 3, hvor vi bygger ny strækning og banegård på moduler. Modulerne med fabrikker bliver placeret foran modulerne med strækning, og fabrikkerne bliver forbundet til Melfar (spor 3), så togsæt som har ærinde på en af fabrikkerne kører fra Melfar ad godssporet til de 3-4 fabrikker, hvorfra der også bliver forbindelse til det område som vi i dag kalder "Aros Oil". Aros Oil ombygges også til moduler.15-06-2017 EBK:
Siden februar har vi arbejdet meget på vores faste anlæg, og bla. derfor er vi kommet lidt bagud med "Sidste nyt" rubrikkerne. Højdepunkterne i lokale 2 er at vi har monteret belysning i Melfar (boligblokke og hotellet samt nogle få gadelygter). I Svendborg har vi også monteret belysning, gadelygter, banegård og godsområde. Vores savværk er også blevet dekoreret (mangler lidt baggrund), og samtidig har vi fået forbundet belysningen ved savværket og mangler kun et par kontakter i pulten.
Vi har i foråret aftalt at Aros, som er meget slidt og ligger alt for tæt på Melfar (1 meter kørestrækning) vil blive erstattet af nogle moduler med industri og strækning. Banen forlænges til lokale 3, hvor vi bygger en banegård, ligeledes på moduler. Indtil modulerne er klar, bruger vi Aros, med de fejl den nu har, og når så modulerne er klar, piller vi Aros ned og sætter modulerne ind i stedet for.

Haveforening ved Melfar.


Melfar by.

22-02-2017 EBK:
Drejeskiven ved Aros er køreklar, savværkssporene ligger i grus, og her i lokalet er belysningen i de mange byhuse nu også blevet klar. Vi har fået bygget den lille fine havekoloni som pynter rigtig godt i hjørnet af Melfar pladen, og snart kommer der lys i fabrikkerne, gadelygter og den slags også. Bygningerne på savværket kan også snart monteres og forsynes med belysning samt omkringliggende diorama.


Sporene er lagt og køreklar til savværket.

19-9-2016 TBA:
Den 14. september havde savværksgruppen, bestående af Hans og Tonny, besluttet at bruge en formiddag og eftermiddag på dette byggeprojekt.
Erling var også tilkaldt, for at montere pult og sporskiftemotorer. Plader og skinner blev rettet til, og sidst på eftermiddagen kunne det hele prøvekøres. Det var dejligt at komme så langt med savværket, at det kunne tages i brug på køredagen den 18. september.
Nu mangler bare en beslutning omkring diorama. Et forslag lægges frem på medlemsmødet i november, og så ser vi frem til en idyllisk lille skov med savværk i det hjørne.


Drejeskiver monteres ved Aros.

16-8-2016 EBK:
Siden sidst (marts) har vi holdt møder, kørt med tog, planlagt og bygget en masse, så nu er det vist tid at fortælle lidt her, om hvad vi har udrettet.
Her i lokale 2, har vi fået etableret en drejeskive ved Aros, og et par medlemmer er i gang med at lægge spor på det nye område kaldet Kirkeby Savværk.
Vores byhuse i Melfar by gennemgår i øjeblikket en forvandling. De fleste af husene er meget gamle, og trængte til en kærlig hånd, men nu er bygningerne efterhånden "lystætte" og i øjeblikket arbejdes der med indretning af baggårde og etablering af belysning i alle husene. Når det hele bliver færdig skal jeg nok lægge et par billeder her på siden.


Der arbejdes med ballast på Aros Oil.

16-3-2016 EBK:
Efter en række byggeaftener og 2 byggedage i februar og marts, kan vi alle se hvordan det er gået fremad med mange af vore byggeprojekter. I lokale 2 er bygningerne fra Melfar by renoveret kraftigt og gjort klar til belysning, forsynet med danske skilte og meget mere. I øjeblikket er de prøveopstillet igen, så vi kan tage de sidste mål og så videre inden monteringen på et par plader, hvor der bliver lavet gårdmiljøer og den slags. Dernæst bliver det hele monteret på anlægget igen. På pladen hvor husene skal stå, er der nu lavet helt ny underlag med malede veje, så det bliver forhåbentlig nemt at montere husene når de er helt færdige. Aros Oil (arbejdstitel) er køreklar, der er lagt ballast og sat stopbomme op. Et af vore medlemmer tog en rundt ved samtlige vigespor i lokalet, og fandt at vi havde "glemt" stopbomme en række steder, så det er nu også bragt i orden.


Hver gruppe af huse klargøres inden de sættes på plads.

19-2-2016 TBA:
Vores byggedag den 15. februar gav et ordentligt skub fremad, og flere medlemmer ytrede, at de hurtigst mulig ville i klubben og bygge igen. Derfor blev der lavet en ekstra byggeaften i vinterferien, og resultatet af de to dage er tydeligt.
Det største projekt i rum 2 i øjeblikket er helt sikkert færdiggørelsen af Melfar by. Området blev fotograferet inden husene blev taget af. Derpå blev underlaget slebet, spartlet og malet. Husene klargøres i blokke med fortorv, lys og lignende inden de sættes tilbage på pladen. Vi ser frem til at Melfar by fremstår med gadelygter og alt hvad der ellers hører til en lille dansk stationsby.


Melfar by er blevet spartlet ud.


Dan er igang med projekt-Melfar by.

9-2-2016 EBK:
Vores "kladde" til Aros overbygningen har nu stået på banen et par måneder, og den har vist sig at fungere glimrende. Vi har aftalt hvordan den rigtige overbygning skal se ud, så vi kan begynde på byggeriet snart. For et års tid siden havde vi et byplanlægningsmøde omkring Melfar, og her i januar gik Dan i gang med den opgave der kom ud af mødet dengang. Dan startede med at rydde hele området, og lave en nøjagtig skabelon i papir, hvorefter alle bygningerne skal renoveres og kontrolleres. Der skal montres lys og alt muligt, underlaget skal spartles og males, og til sidst skal hele byen monteres igen. Finn har lagt sporene på Oliedepotet, og der kommer også snart asfalt og ballast på det område.


Skråningen ved Kirkeby savværk er færdig.


Flemming har lagt ballast mellem Aros og olieraffinaderiet.

11-11-2015 EBK:
Siden september har Henning gjort skråningen færdig, og nu arbejder han med at bygge et par byggesæt til banen. Vi har påbegyndt monteringen af spor på oliedepotet "Aros Oil", og indkørslen er nu forbundet med det eksisterende anlæg. De næste par uger lægger vi resten af sporene så de er klar til at køre på. Vi er også begyndt at lave den nye Aros overbygning, startende med en "kladde", som kan blive til den nye overbygning hvis det bliver vedtaget på næste møde. Dan arbejder med restaurering af vore mange byggesæt, og tidens tand har sat sine spor, både på de huse som er i kasser og de som står på banen og er blevet flyttet rundt mange gange de sidste 20 år.


Henning lægger græs på skrænten ind til Kirkeby savværk.

17-09-2015 EBK:
Siden sommerferien har vi arbejdet med "undergrunden" under Melfar, hvor Finn har et sjak af tunnelarbejdere i gang. De knokler med boremaskiner og elforsyning, for at få den skjulte strækning med vendesløjfe og "lagerspor" til at fungere nu.
Vores Benzindepot "Aros Oil" er under etablering, men banetjenesten har ladet vente på sig. De har slået arbejdet lidt hen med at de lige skulle have nogle aftaler og holde nogle møder, inden de kunne få vedtaget en endelig føringsvej for sporene mellem Aros Godsbanegård og Aros Olie. Denne proces er nu tilendebragt, og undervejs har vi vedtaget endelig placering af en ny Drejeskive ved Aros, ligesom vi har fået aftalt hvordan banegraven og bygningerne over banegårdssporene skal placeres. Snart kan arbejderne gå i gang.
Landskabs arkitekterne har også arbejdet med strækningen mellem Melfar og "Aros Højen" (den bakke hvor Kirkeby Savværk bliver bygget). Området bagerst i lokalet (billede fra 05-06-2015) vil blive forskønnet og udbygget en smule, og så snart vi har noget at vise frem kommer der billeder her på nettet.


Der er lagt ballast på de 3 hovedspor Melfar-Aros.

05-06-2015 EBK:
Henning arbejder ihærdigt med diorama bagerst i lokalet (der hvor vi laver nyt spor til Kirkeby savværk), og som han siger "man skal jo starte fra bunden af", så i øjeblikket går opgaven ud på at få lagt ballast og lavet det pænt ved de spor, som egentlig har ligget i mange år, men som vi aldrig rigtig er nået til. På billedet kan man se de tre gamle spor mellem Melfar og Aros, og ovenover kan man ane, at der er plads til det nye spor til savværket.
I aftes fik vi monteret pladen til vores kommende tankanlæg ved Aros (der hvor computeren stod i gamle dage), så snart kan vi begynde at lægge spor og placere bygninger der også.


Den nye plade med Aros Olie er sat op.

20-05-2015 EBK:
En ny hjørneejendom er skudt frem midt i Melfar by (der var en ledig grund som lige passede), og ved medlemsmødet forleden fik vi aftalt at sætte den nye plade op, der hvor Pc'en stod, så vi kan begynde at montere skinner og andet til vores Benzindepot/tankanlæg, som skal etableres der. Vi fik også aftalt placering af en drejeskive ved Aros, så der ligger en ny opgave klar så snart der er ledige hænder. Undergrunden under Melfar er under kraftig revision, og der knokles på at få lagt skinner om og etableret de aftalte spor - der kommer nok et billede derfra når vi kan begynde at køre der igen. Fotobaggrunden jeg talte om sidst er nu monteret, og der skal lige tilføjes et par billeder i begge sider, så der bliver en pæn overgang til resten af landskabet. Baggrunden er monteret lidt fra væggen, så vi engang når vi får tid kan lave solop- og nedgangsbelysning, men den slags er ikke på budgettet lige nu.


Hans arbejder allerede på den næste savværks bygning.


Med beton"fødder" monteret er den første bygning til savværket færdig.


Fotobaggrund til væg. Motiv fra sydfyn.

23-01-2015 EBK:
Henning arbejder med detaljerne og finpudser diorama bagerst i lokalet, ved strækningen til Svendborg, og han er ved at lave baneskråning ved det nye spor til Kirkeby Savværk. Jeg arbejder med baggrund til lokalet, og snart kan vi prøve opstille den. I aftes gik Finn og Flemming i gang med at renovere undergrunden under Melfar (en opstillingsbanegård med 5-6 spor i en rist og 3 lagerspor). Der er meningen at vi piller det op som vi aldrig bruger, og genbruger en del af skiftesporene. Bagefter etablerer vi en mere simpel sløjfe der nede, så vi bare har en vendesløjfe og en overhalingsmulighed der nede under banen. Styringen af undergrunden flyttes samtidig fra en lille lokal pult under anlægget, så skiftesporene kan betjenes fra Pulten ved Aros. Den første bygning til savværket er blevet færdig, som nu har vi en hal til opbevaring af træ. Hans har kastet sig over næste projekt, som er en trælade (en bygning bestående af et halvtag, hvor lægter og stolper m.m. kan opbevares stående). Bygningen er indtil videre på tegnebrættet og snart begynder Hans at snitte og lime den bygning også.


Den første bygning til savværket er næsten færdig.

23-01-2015 TBA:
Vi døjer stadig med nogle småfejl, som følge af håndværkerne arbejde i lokale 2. På seneste køredag viste der sig flere fejl i sporskift på Aros, som vi er igang med at rette.


Kirkeby savværk tager form.

5-12-2014 EBK:
I lokale 2 er hverdagen også vendt tilbage. Efter renoveringen af bygningen var der nogle motorer, der var rystet løs under banen, og et par småting med diorama, f.eks. var der slået hul i nogle brosten ved Svendborg station, men det kan repareres. Vi er også i gang med de almindelige bygge og vedligeholdelsesopgaver i lokale 2, og Hans er ved at rejse skelettet til en bygning, som skal bruges til savværket. Vores planer om etablering af oliedepot og drejeskive ved Aros er også i gang, vi har lavet en opstilling på en løs plade, som har den rette størrelse, så vi kan flytte lidt på tingene, og finde den rette fordeling af spor og bygninger.


Prøveopstilling på tankanlæg og drejeskive til Aros.


Asbest renoverede rør i vores opholdsrum.

15-10-2014 TBA:
Grundet asbest renovering af rør i vores klublokaler, har vi ikke kunne bruge vores lokaler siden juni måned. Arbejdet er nu næsten færdigjort, og vi er begyndt at kunne bruge opholdsrummet. Nu glæder vi os bare til, at kunne bruge lokalerne hvor banen er, så vi igen kan bygge og køre med tog.


Ud med PC'en og ind med benzindepot og drejeskive.

13-06-2014 EBK:
Som nævnt sidste, har vi haft medlemsmøde 26/5, hvor vi fik aftale en masse. Vi har fået fastlagt hvilke bygninger der skal være ved Kirkeby Savværk, og nu kan vi gå i gang med, at købe nogle byggesæt, samle nogle af dem vi har, og bygge nogle enkelte bygninger fra bunden af. Vi fik også aftalt at der bliver 2 vigespor på savværket, så man kan stille en vognstamme, og hente en anden og vise versa.
På medlemsmødet fik vi også behandlet en ide om, at etablere noget mere anlæg i et hjørne lige indenfor døren i lokale 2. Vi blev enige om, at lave et benzindepot og en drejeskive, med forbindelse fra Aros godsområde, så vi kan vende damplokomotiverne på Aros, når vi har køredag. Vi får så også et område hvortil der kan leveres Benzin og Olie på det danske anlæg. Dette nye område bliver på 210 x 60-70 centimeter, og vil kunne benyttes til opstilling af tog, uden af forstyrre kørslen, hvis man kommer lidt senere på en køredag.


Sporskift til Kirkeby savværk.

22-05-2014 EBK:
Siden sidst (marts) har vi haft sporarbejde på Svendborg strækningen, der er etableret et skiftespor ind til "Kirkeby Savværk" (tidligere nævnt som "Aros bakken"). Efter nogle forskellige ideer endte vi med at vedtage at området bliver udformet som et skovparti med savværk og et eller to spor til befordring af råtræ og opskårne planker og den slags til/fra savværket. På medlemsmødet på mandag planlægger vi detaljerne, hvilke bygninger der skal være og hvordan sporføringen på selve savværket skal være.
I lokale 2 rumler vi også med en ide om at lave et tankanlæg og noget med en drejeskive ved Aros banegården - men det er kun på skitseplan, så det skriver jeg mere om når det bliver mere konkret.
Den løbende vedligeholdelse har budt på en del udskiftninger af trykknapper, tilsyneladende slides de og fjederen i ringetrykket bliver du med årene, og så er der jo også engang i mellem en gammel lodning der giver op og må loddes på ny. Sådan er det jo med al elektronik, og mange af lodningerne og ledningerne er fra starten af 90'erne - så man kan jo ikke forvente andet.
Forleden dag gennemgik vi lokale 2 med en transformator og et par krokodillenæb, og det viste sig at rigtig mange huse og lygtepæle allerede er monteret med belysning, så vi kan med minilmalt arbejde få sluttet en del belysning til rundt omkring på banen.
Vi har nu indført en fast "Rense aften" i vores kalender et par dage før hver køredag, for at undgå bøvl med snavsede skinner. Vi havde den første renseaften i mandags, og fandt ud af at rensebenzin ikke var det bedste middel til skinnerne. Faktisk virkede det bedst at bruge "Roco Rubber" hele banen rundt, og så slibe "Rubberen" når den blev tilpas snavset. Nu står hele banen skinnende blank og klar til vores månedlige køredag.


Kirkeby savværk.

18-03-2014 EBK:
Byggeriet går lystigt fremad, i går sad hele 3 medlemmer sammen og "sniffede lim". Der bygges vandtårn, benzintank og byhuse til lokale 2, og de sidste uger har vi også fået lagt plade og malet lidt, så snart kan vi beslutte den endelige udformning af "Aros Bakken", og så skal der lægges spor og dekoreres i det hjørne. De sidste detaljer ved Hotellet og overføringen ved strækningen til Tyskland er også blevet færdige, så nu er der rækværk og beplantning og det hele.


Melfar by med markeringer til hjælp for diorama.

31-01-2014 EBK:
Siden november er der sket en del i klubben, og vores jubilæumsarrangementer har selvfølgelig taget en del tid i december. I januar mødte medlemmerne talstærkt op, friske ovenpå juleferien, og byggeriet er atter i fuld gang. Før Jul nåede vi at male himmelen hele vejen rundt, og i januar har vi holdt byplanlægningsmøde omkring Melfar by. De store linjer er aftalt, og vi er gået i gang med at bygge et par byggesæt samt male et om, der ikke passede til de andre.
Vi er også i gang med at lægge grunden for vores kommende virksomhed på "Aros Bakken" - formegentlig bliver det et savværk eller teglværk, som får et eller to vigespor på strækningen mellem Melfar og Svendborg. Grundpladen er nu sat i den rigtige højde, og vi regner med at lægge et skiftespor i Svendborgbanen snart.
Baggrunden ved Svendborgbanen er også snart klar til en prøve opstilling, så det skal nok blive flot.


Farveprøver.

11-11-2013 EBK:
I sidste uge og i aftes har vi rettet småfejl i lokale 2, ligesom der gik lidt tid med at male nogle malerprøver på væggen over Svendborg. Malerprøverne skal bruges når vi på mandag til medlemsmødet skal aftale hvad farve himmelen i vores modelverden skal være. Blå er jo ikke bare blå, og lys er ikke altid det samme som lys, næ nej der er både kold hvid, varm hvid, gulligt hvid og en masse nuancer, så det bliver godt at få taget en beslutning om det.
I vores indgangsparti har vi fået malet en del, så nu kan vi snart sætte billeder og andre ting op på væggen igen.


Indgang males.

25-10-2013 EBK:
Siden byggelørdagen den 5/10 har vi holdt lidt pause i lokale 2, men til gengæld er vi godt i gang med at smukkesere indgangspartiet. Der bliver ryddet op og malet, så forhåbentlig ser det pænt ud til vores 40 års jubilæum i december.

13-09-2013 EBK:
I aftes havde vi Programmeringsaften i H0-87. Cirka en gang om måneden har vi en aften sat af til at sidde sammen og vedligeholde vores rullende materiel, hyggesnakke lidt og prøvekøre nyt grej, programmere dekoderindstillinger og den slags.
Flemming havde været i klubben forleden aften og støvsuge hele det område omkring Melfar, hvor der var fornyet ballast og dekoration, så det store anlæg var køreklar da vi kom i aftes, så vi programmerede nogle lokomotiver, indstillede bremselængde og den salgs, og rensede vores testbane samt kørte nogle ture med rensevognen på det store anlæg også.


Fint at man kan plante træer i den størrelse man har brug for,
og ikke skal vente på, at de vokser op.


09-09-2013 EBK:
Henning fortsætter med at forskønne anlægget i lokale 2, og i øjeblikket står "Melfar-svinget" for skud. Det er området nærmest styrepulten, hvor der er et stort halvnøgent område omkring en masse spor og remisen. Henning arbejder med sand og grus, græs og lim. Flemming fik desuden lige plantet et træ, som jeg havde fundet. Pudsigt som sådan en lille ting forandrer området.


Det er nu flot med en færdig bro.

19-08-2013 EBK:
I aftes gik Henning videre med at restaurere vores eksisterende anlæg, Henning er gået i gang med metodisk at sprede ny ballast og grus ud de steder hvor det er gået løs og blevet spist af støvsugeren gennem årene.


Henning blev næsten færdig med sit projekt på byggedagen.

02-05-2013 TBA:
Torsdag var der aftalt byggedag, så vi mødtes kl. 13.00, for at få en god lang byggedag. Der var masser at arbejde med i alle tre rum. I rum 2 blev arbejdet med højen ved Aros påbegyndt og Henning blev næsten færdig med sit projekt ved broen på svendborgstrækningen. Her mangler der kun gelænder.

Henning arbejder på svendborgstrækningen.

16-04-2013 EBK:
I aftes fortsatte Henning med arbejdet på Svendborg sporet, og Henning fik støbt den anden skråning. Ib gik, igang med at samle et byggesæt, en tankstation som vi skal bruge på anlægget i lokale 2.


Ib igang med at bygge en tankstation.

Sporet mod Svendborg over sporet mod Tyskland.

Forbilledet ses for eksempel i Lunderskov.

07-03-2013 EBK:
Henning arbejdede videre med landskabet ved "svendborgsporet", og i torsdags støbte han skråningen, som ser fin ud nu. På den anden side af sporet gik han i gang med at udvide skinneområdet på samme måde, og når det hele bliver færdigt, bliver der plads til gelænder på begge sider af banelegemet, så det kommer til at se naturligt ud.

.

26-02-2013 EBK:
Henning tog fat på forbedringer af dioramaet i lokale 2, vi har længe gået og snakket om, at en bid af Svendborg sporet var lidt urealistisk, fordi der slet ikke var plads til skærver ved siden af svellerne - der hvor sporet krydser hen over sporene til lokale 1. Henning gik i gang med at tilpasse nogle lister, så vi kan få lagt dem ved siden af sporet, og bygge lidt op med gips - så det kommer til, at se rigtig ud på det stykke.

21-01-2013 EBK:
Efter søndagens køredag, hvor vi opdagede en fejl i lokale 2, gik vi på med krum hals. Vi fik rettet vores 3 sporede opkørsel fra Aros banegården, da pladen under sporene var sunket lidt på midten, hvorved lange passagervogne kunne finde på at afkoble under opkørsel.
Vi fik sat en støtte under pladen på midten, og presset pladen op på plads, så nu ser det meget bedre ud, og der er ikke længere forskel på koblingernes højde over terræn, når vi trækker en stribe vogne op ad bakken.

19-01-2013 EBK:
Vi har jo køredag på søndag, så vi tog den helt store rensetur med klude, sprit og roco rubber.
Det hele kom til at skinne, og Flemming sendte også vores rensetog rundt på det meste af banen.

Henning maler der hvor fabrikssporet lå.

26-10-2012 EBK:
I aftes havde vi lyst til at bygge og reparere lidt i lokale 2, så vi gik på med krum hals, og fik nået en del. Der var 3-4 småfejl på banen, 2 krydsspor som har drillet lidt, en knap der var i stykker til et skiftespor og et vigespor uden strøm. Det fik vi alt sammen rettet.
Vi fik også pillet det gamle fabriksspor fra Svendborg op, hvorefter Henning sprang ud efter maling, blandede en fin mørkegrøn farve og pludselig var han oppe og kravle på banen. Han malede pladen der hvor sporet havde været, og Flemming fik sat en fin stopbom på det resterende stykke spor, så udtrækssporet ved Svendborg nu fungere som vi har aftalt på sidste medlemsmøde.
Henning var jo lige i gang med malerpenslen, så der blev også tid til, at lave nogle prøver med forskellige græsser, strøelse, grus og den slags, på en pind vi havde tilovers.
Selvfølgelig testkørte vi lige de rettede spor, og der blev også tid til at sende et togsæt en tur rundt på banen inden vi takkede af med en sodavand.

Fabrikssporet er afkortet til udtræksspor for Svendborg.


Vi lavede lige en lille prøve, med dekorationsmateriale.
28-09-2012 EBK:
På vores medlemsmøde aftalte vi at ændre på sporføringen bagerst i lokalet så det bagerste spor ved væggen (et spor fra Svendborg til "bakken over Aros" hvor vi har planer om noget fabriksområde eller et trinbræt) kortes af til udtræksspor ved Svendborg og sporet til "bakken over Aros" bliver koblet på Svendborg strækningen med et skiftespor i stedet for. Bakken over Aros har været et godt skjulested for fejl, og vi har gennem længere tid forsøgt at undgå at vogne i lange træk kobler af i svinget under bakken, og triller baglæns tilbage til Aros. I sidste og denne uge har vi splittet hele bakken ad, og nu kan vi se nøjagtigt hvor der sker ting, og så skal det rettes en gang for alle. Når det er på plads bygger vi bakken op på ny, og så kan vi dekorere og bygge by med fabriksspor m.m.
Vi aftalte også at vi går videre med baggrundsbilleder og skov bagerst i lokalet (som nævnt den 26-06-2012 her på siden), og lige så snart vi har afkortet sporet bliver der mere plads til en flot baggrund, så nu skrider det fremad her også.

28-08-2012 EBK:
Aftenen, i går, gik med at rette nogle "driftsforstyrrelser", f.eks. var et skiftespor holdt op med at virke i sommerferien, og det blev fikset (således kan vi igen benytte skiftesporet ved den gule bil på Aros). Vi fik rettet på nogle forbindelser til tilbagemeldingslysdioder på vores sportavler, og en større sporudveksling med et krydsspor som kortsluttede af og til, blev også rettet. Efter rettelserne blev der selvfølgelig prøvekørt, og så fik vi en sodavand og en passiar til at slutte aftenen af.

26-06-2012 EBK:
I går aftes fik vi prøvekørt 5 nye lokomotiver, så banen blev brugt, og vi havde da også en rensevogn med et par gange rundt på hovedstrækningerne. Vi fik ikke lavet nyt i lokale 2 i går, men den sidste måneds tid har vi arbejdet meget med lokale 2, med fejlrettelser og begyndende arbejde med landskab. Vi har fået malet endevæggen blå, og vi har pillet en fabrik med spor ned, fordi den aldrig rigtig var blevet bygget færdig. Vi har talt om, at lave en lille station, eller lave det hjørne om på en eller anden måde. Vi har lavet et par udkast, og efter ferien bliver der nok et indlæg om "bakken ved Aros", og hvad der kommer til at ske med den.
Jeg er i gang med at printe nogle landskabs billeder, og sætte dem sammen til en baggrundsdekoration til vores væg, og så snart det er på plads kan vi arbejde med det foranliggende område ved strækningen til Svendborg. Her regner vi med at lave en skov, så togene kører ind mellem træerne og så denne strækning bliver mere naturligt adskilt fra de foran liggende spor (strækningen mellem Melfar og Aros).Det pyntede med blå maling på ydervæggen,
så skal der bare laves landskab.


Så kan der igen laves omløb på alle spor på Aros.

Fejl på på Aros omløbsspor rettes.

24-05-2012 EBK:
Torsdag aften lige før Pinse var mange af medlemmerne allerede taget på ferie. Jeg fik aftenen til at gå med, at rette småfejl i lokale 2, og det blev til oprydning i nogle gamle stopstrækninger, og nogle relæer som desværre har drillet vores digitale kørsel lidt på det sidste. Nu er de væk, så det ikke sker mere. Jeg fik forbundet den sidste af vore diamanter med fast strøm, og så var der et sted på vej til Aros, hvor sporet lå og vippede. Det blev fikseret, så vi forhåbentlig undgår ufrivillige afkoblinger på skråningen. Jeg fik rettet et par kolde lodninger til "omløbsspor" på Aros, så man igen kan køre helt i bund på de spor. Udskiftning af en defekt skiftesporsmotor blev også påbegyndt (den ene ende af et krydsspor ved omløbet virker ikke), og så sluttede vi aftenen af med, en hyggelig snak om vores diorama i lokalet, som vi nok snart får lavet noget ved igen.

15-05-2012 EBK:
I går var der "Klubaften med rensekørsel/Programmering" i H0-87 vi nåede en masse (se evt. lokale 1) i værkstedet og i vores nye "Tyskland", men vi har jo også en liste med småfejl i lokale 2, som vil være rare at få ordnet til vores køresøndag den 20. maj.
Heldigvis nåede vi de vigtigste punkter fra listen - vi udskiftede en defekt kontakt til et skiftespor ved Melfar, loddet nogle løse ledninger til skiftespor ved Aros, og kontrolleret at alt er som det skal være bagefter, så nu holder vi fri til Kristi Himmelfart, og så på søndag skal der køres med tog (se evt. kalenderen).

15-03-2012 EBK:
Der er jo altid noget man kan gå og pusle med på en modeljernbane, og denne aften fik vi taget fat i en lidt større opgave. Vores store rundremise så ud til at stå skævt, så der ikke var plads til at køre ind igennem de to yderste porte. Da vi fik afmonteret remisen fandt vi ud af at underlaget som er spånplader havde sat sig, og trukket sig så meget sammen, at der var en halv centimeters mellemrum mellem pladerne som er samlet under remisen. Derfor havde den altså flyttet sig stille og roligt, siden den blev sat op for år tilbage.Vi fik afmonteret de forskellige dele under remisen og flyttet rundt på tingene, savet lidt af sporene og tilpasset det hele, så remisen til sidst kunne sættes på plads. Nu kan der igen køres tog ind på alle sporene i remisen.
Vi fik også rettet en perronkant på Svendborgs godsterræn, så vores detaljerede lokomotiver ikke kører på der mere, og så var den aften pludselig gået med hyggeligt byggeri.

15-03-2012 EBK:
Byggeaftenen gik med arbejde i begge lokaler, og i lokale 2 fik vi rettet en gammel fejl med et krydsspor, som kortslutter når et tog passerer over krydset. Vi fik lavet strøm i et ellers dødt vigespor ved postkontoret på Aros, og fik testet nogle omløbsspor under gadeplan på Aros. Der er nu omløbsspor som virker ved spor 1-2 og 3-4. Tilbage er blot at få monteret en motor i et krydsskiftespor under spor 5-6-7, og lige bikse nogle ledninger på plads der, så virker det også som det skal. I mandags fik vi også rettet nogle perroner, som var lidt for brede, så enkelte lokomotiver kunne køre imod kanten. Faktisk var der 4 steder hvor de detaljerede MZ'er lige akkurat kunne køre deres trappetrin i stykker.

16-02-2012 EBK:
Byggeaften i H0-87 er altid hyggeligt, og denne aften var ingen undtagelse. Vi arbejdede mest i lokale 2 med rettelser til det eksisterende anlæg, og fik rettet den sidste fejl ved et sporskifte på Melfar, så alle sporskifter på Melfar fungerer som de skal. Der blev også skiftet en knap, som der sprang en fjeder fra ved sidste køreaften, og så fik vi rettet og tilføjet strømforsyning, så vores diamant på strækningen til "Tyskland" fungerer som den skal igen. Et gammelt relæ blev koblet fra mellem Melfar og Aros, og til sidst kørte vi en masse testkørsler på de områder hvor vi har foretaget rettetelser, så vi er sikre på, at det hele virker på lørdag til vores køredag.

13-02-2012 EBK:
I lokale 2 er byplanlæggere og jord og betonarbejdere i fuld gang med at planere et større boligområde, og forberede plantning af skov ved strækningen bagerst i lokalet. Vores diorama folk har afprøvet PU-skum til at lave niveauer i landskabet, og nu varer det ikke længe før vi kan begynde at se forandringerne - vi skal bare lige passe på, så der også kan køres på banen når vi har kørearrangementer. Ud over dette arbejdes der i lokalet også på at rette nogle småfejl. Den slags opstår jo også i modelverdenen - ligesom DSB har signalfejl og andre genvordigheder at slås med.06-01-2012 EBK:
Der blev målt op til skovstrækning bagerst i lokalet, og byplanlæggeren fik fundet de rette huse til det ”nordlige Svendborg”, så diorama arbejdet, for alvor, kan gå i gang i det område snart. Planen er at bebygge lidt mere omkring Svendborg, og så skal der være en stor skov foran sporene bagerst i lokalet, og på skråningerne ned mod Melfar, som naturlig adskillelse mellem de to strækninger.
Vi fik rettet endnu en træls fejl ved et skiftespor ind til godsområdet ved Melfar, så nu kan det skiftespor skifte i begge retninger, uden at få ”en hjælpende hånd” skiftesporsdrevet fik olie, og der blev justeret grundigt, så det nu virker som det var nyt.

25. november 2011 EBK:
I aftes fik vi rettet et par fejl ved det fungerende anlæg i lokale 2 (Danmark), så nu kan den sidste streng af spor til fabrikken som udgår fra Svendborg også befordres, uden at blive strømløs, når man skifter et skiftespor. Vi fik også strøm på en bid af strækningen mod Tyskland, så vi i næste uge kan etablere forbindelse til en midlertidig vendesløjfe, som vi laver lige indenfor i lokale 1. Vi fik forleden repareret et sporskifte ved Melfar, så vi igen kan køre ind på rangerområdet uden at skulle håndskifte bagefter.

24. oktober 2011 TBA:
En opgave, som var blevet lagt til side, var digitaliseringen af den skjulte banegård under Melfar. Der er nu monteret et vendesløjfemodul, og banegården blev brugt med forsigtighed, et par gange i løbet af kørelørdagen den 22. oktober. Med lidt øvelse, kan det blive et fint og nyttigt område at have til rådighed.14. oktober 2011 EBK:
I går havde vi byggeaften, og nu har vi fået hul på opgaven med at digitalisere den skjulte opstillingsbanegård under Melfar. Banegården består af en sporrist til 5 store togstammer samt et mindre rangerområde med 5 opstillingsspor samt en vendesløjfe. Denne skjulte banegård er forbundet med Aros sækbanegården oppe på det synlige anlæg, så vi kan sende hele togstammer ned på det skjulte område, og hente dem op igen, efter de er blevet vendt eller omrangeret. Vi glæder os til snart at kunne tage dette område i brug til vore køre arrangementer. Vi er nået til at få strøm på nedkørsel og lidt af sporområdet. Resten kan nok blive køreklar på en eller to aftener, selvfølgelig ikke med automatiseret afvikling, men det kan jo altid komme senere.

27. september 2011 TBA:
På medlemsmødet den 26. september blev navnet Aros godkendt til vores hidtil unavngivne sækbanegård.

22. september 2011 TBA:
Der er lagt billeder op her på siden, af den første digitale køreaften og køredag (klik på hhv køreaften og køredag):


30. august 2011 EBK:
I går afholdt vi kursus i digital kørsel på klubbens anlæg. Alle medlemmer på nær 3 deltog, og vi fik gennemgået hvordan vi kan afvikle kørsel på det digitale anlæg uden signalstyring, uden at lave sammenstød og den slags uheldige sager.
I løbet af aftenen fik vi gang i en rigtig sund erfaringsudveksling mellem medlemmerne omkring digitale emner, ligesom vi fik programmeret nogle lokomotiver og  afprøvet et par stykker. Vi kørte en del togstammer frem og tilbage mellem de tre digitale stationsområder, og alle fik prøvet at melde og overtage en togstamme. Betjening af stationerne fik vi også snakket om, ligesom vores nye medlem fik prøvet at stille sporvej og den slags.
Digitaludvalget mangler nu kun nogle småjusteringer under banen ved Svendborg, hvor digitaliseringen ikke, fra start af, er udført så konsekvent som vi nu har gjort på resten af anlægget. Når det er rettet, kan vi gå videre med næste opgave, digitalisering af skjult opstillingsbanegård under Melfar.

26. august 2011 EBK:
I aftes efter sporplanudvalgsmødet fik vi lige tid til ganske kort at ”lege med digitaltog”. Bjarne demonstrerede hvordan vi digitalt kan køre med 2 lokomotiver i traktion. 2 MZ’er blev kørt i traktion fra Melfar til Svendborg, hvor den ene blev koblet fra og lukket ned, hvorefter vi kørte den anden MZ’er hele vejen tilbage over Melfar til Aros. På Aros afprøvede vi nogle af de bagerste spor, som vi forleden har fundet fejlene på i forbindelse med digitaliseringsarbejdet.
Det var skønt at afprøve tingene og nu glæder vi os til førstkommende køreaften.  Vi mangler stadig 5 skiftespor, som er strømløse hvis tungen står halvvejs skiftet, og så den skjulte opstillingsbanegård, som ikke har været i drift længe. Disse udeståender kan vi gå og arbejde med stille og rolig, da de jo ikke forhindrer kørsel på anlægget.

23. august 2011 EBK:
Så er XpressNet klar til 12 fjernstyringsenheder og vi har digitaliseret størsteparten af Aros stationsområde. Der mangler kun ganske få spor, så vi er klar til undervisning i digital kørsel på klubbens anlæg på mandag den 29. august (kalender). De sidste småting kan vi så få på plads, så hele lokalet med alle spor fra Svendborg over Melfar til Aros og tilhørende rangerområder kan befærdes digitalt til efterårets første køreaften mandag den 5. september.

22. august 2011 EBK:
I weekenden fik jeg lavet lidt hjemmearbejde til klubben – Til digital kørsel skal vi bruge nogle tilslutningsplader til vores fjernstyringer, og vi har valgt at placere 4 stk. i lokale 2, så der kan anvendes op til 12 fjernbetjeninger samtidig. Det kan måske virke lidt overdrevet, men ved at placere fordeler pladerne strategisk i lokalet, kan vi helt undgå at kablerne skal hænge på tværs af gangarealet, og vi kan flytte fjernbetjeninger rundt efter som brugeren går rundt i lokalet.
Vi anvender fordeler plader fra Lenz XpressNet system og pladerne bygger vi ind i en kasse, så de kan placeres pænt under anlægget, lidt tilbage fra kanten (så man ikke kommer til at rage til kablerne når man går forbi).
I weekenden har jeg således monteret de to sidste paneler i hver sin lille kasse, så vi i aften i klubben kan placere og tilslutte vores XpressNet enheder.

De 6 spor forrest til højre i billedet,
og de 3 spor bag buerne til højre er nu digitaliseret.


19. august 2011 EBK:
Endnu en byggeaften er dukket op og forsvundet i kalenderen – som tiden dog går. I går fik vi tilsluttet alle spor på passagerområdet på Aros, rettet forbindelser på 7 skiftespor og undervejs dukkede der 2 underlige tilslutninger op (ledninger som sad forkert), som vi også fik rettet.

De 6 spor i remisen er digitale, og dermed er hele Melfar digitalt.


16. august 2011 EBK:
Nu har vi Digital forsyning til spor 1-3 og tilhørende skiftespor på Aros station, så nu kan vi køre digitalt på hele strækningen fra Svendborg via Melfar til Aros. På torsdag fortsætter vi ufortrødent med arbejdet, og nu kører det bare ”på skinner”. Vi glæder os til køreaften og kørelørdag i September (se kalenderen).

En flok parkerede digitale loks med lyd og lys rundt om drejeskiven.


12. august 2011 EBK:
I aftes var der klubaften med video, kaffe og kage. I pausen fik vi fra Digitaludvalget tid at fremvise nogle resultater af vores arbejde her i løbet af sommeren, og vi var lidt selvtilfredse da vi parkerede en flok digitale loks med lyd og lys rundt om drejeskiven hvor vi har fået digitaliseret sporene og selve drejeskivebroen. Nu kan vi køre mere naturtro end tidligere, f.eks. kørte vi en MT'er ind på broen og en MH'er ind bagved, og svingede broen rundt, hvorefter vi parkerede MT'en på et spor og MH'en på et andet.
Vi fik afprøvet Roco Multimaus fjernkontrollen på vores Lenz system, og det viste sig at ved at bruge et Lenz kabel (dem der ligger i pakken med fordeler pladen når man køber dem) mellem Multimaus og Lenz fordeler pladen, i stedet for det som følger med Multimaus'en, så virker Multimausen fint sammen med Lenz systemet i klubben. Med den viden, kan vi nemt lave nogle ekstrakabler som vi kan have i klubben når medlemmer medbringer deres Multimaus til køreaftener/dage.
Status er nu, at vi kun mangler de 5 spor i remisen, så er Melfar total digitaliseret, og Aros er sidste del af opgaven.

Banestyrelsen og Signaltjenesten kom forbi
for at hjælpe med digitaliseringen.


9. august 2011 EBK:
Så fik vi taget et ordentligt ryk. Spor 6-7, rangerområdet ved godsbanegården og bryggerisporene fik vi digitaliseret i aftes på klubbens Byggeaften. Vi fik også forberedt digitalisering af drejeskiven, ved at afmontere broen og fjerne nogle lameller som strømforsynede sporene fra broen, så vi er nu klar til at lave fast DCC forsyning til alle sporene i og ved remisen og forsyne drejeskivens bro med DCC spænding gennem et Lenz vendesløjfemodul (Lenz har en fin tegning som beskriver hvordan kablerne skal forbindes for at det virker så dekoderne ikke bliver forvirret når broen drejer en halv omgang).
I aftes overtog klubben en enkelt digital maskine fra et af medlemmerne, så nu har klubben også et lok til at trække rundt med vores rensevogne – når vi skal køre rensekørsel om et par uger.

Der arbejdes med at digitalisere kørestrømmen ved et skiftespor,
så der er strøm på skinnerne selvom skiftesporet står afvigende.


8. august 2011 EBK:.
Vi nærmer os en færdiggørelse af Melfar sporområdet. Vi kan nu køre DCC/Digitalt på spor 1-5 og mangler nu kun spor 6-7 samt en række vigespor og så drejeskiven med tilhørende sporområde. Derefter går turen til Aros, og mon ikke vi når det til vores første køreaften i september…


Der arbejdes på Melfar.


4. august 2011 EBK:.
I den forløbne uge har vi fået digitaliseret Melfar spor 3, og afprøvet spor og strækninger med forskellige loks.
I ugen der er gået, har vi også udarbejdet og fået godkendt nye regler for digital kørsel på klubbens anlæg, så det er på plads når vi til september begynder at afvikle køredage/aftener digitalt i lokale 2.

28. juli 2011 EBK:
Efter den sidste køredag i foråret gik vi alle på sommerferie med aftalen om at Digitaludvalget ville gå i gang med at Digitalisere resten af lokale 2 (Svendborg Stationsområdet var jo allerede digitalt på dette tidspunkt).

Efter vel overstået sommerferie har udvalget arbejdet i lokale 2 nogle aftener i juli, og i dag kan vi køre digitalt fra Svendborg ad strækningen til Melfar station, hvor spor 1 og 2 er digitaliseret, ligesom vi kan fortsætte til stopstrækningen mellem Melfar og Aros.

Ved vores testkørsler oplever vi at DCC strømforsyningen fungerer godt, og med en lille Køf som vi har brugt til test, kan vi køre meget langsomt gennem alle spor og på strækningen uden at lokomotivet går i stå eller mangler strømforsyning overhovedet.

Vi fortsætter med resten af Melfar stations og rangerområde de næste uger, og jeg regner med at skrive lidt her på siden om hvordan det går.


Her kan du følge
arbejdet med klubbens
anlæg i rum 2, som blev
digitalt i 2011. Opgaverne er,
at rette småfejl, samt at bygge
landskab hvor det mangler.Melfar vandtårn.Området ved hotellet og bryggeriet.Det pynter med et nyt træ.
MY på vej fra Tyskland.


      © Modeljernbaneklubben H0-87, Odense