Klubben er stiftet i 12. december 1973
  

  

          

  

          

  

         

  

09-05-2022 JM:
Vi er nu nået så langt, at vi kan begynde at bruge Nyborg til vores køredage.
Sportavlen er færdig, og vi mangler nu blot at montere de sidste sporskiftedrev.

Det er dog kun halvdelen af stationen der er klart til brug endnu - ting tager den tid ting tager.


Nyhavn.

14-01-2021 EBK:
Sidste gang i juli 2020, skrev jeg at vi havde lagt skinner på enkelte moduler. Nu kan jeg fortælle at vi nåede at få lagt alle skinnerne på alle de 20 moduler og vi kom godt i gang med at lave strømtilslutninger og elektriske forbindelser mellem modulerne inden vi atter blev hjemsendt i efteråret. Vi fik også opsat en computerskærm, så vi har ur, som kan vise modeltid, i alle 3 lokaler. Selvfølgelig mangler vi stadig meget, f.eks. montering af motorer til alle sporskifterne, styring af motorerne og endelig kommandopulten til den store modulbaserede banegård "Nyhavn", som vi kalder den. Vi nåede heldigvis lige at få forbundet det store sving i lokale 3 med banen i lokale 2, og fik prøvekørt en tur frem og tilbage, så der har vi noget at glæde os til i 2021, når vi bliver færdige med Nyhavn og kan koble den sammen med resten af vores anlæg, så bliver det endnu sjovere at køre på anlægget.

 

Nyhavn.
 

 

06-07-2020 EBK:
Siden marts har 3 medlemmer fokuseret på lokale 3, vi har malet de 20 moduler som skal bruges, og indkøbt, tilpasset og monteret ben på alle modulerne. Sporplanen er opdateret med Modulnumre og en lille rettelse ved drejeskiven. Vi har lagt skinner på modul 01, 02, 08, 09 og 10 og trukket ledninger under 08, 09 og 10, så de er helt klar til at køre på. Alle 20 moduler er sat på ben og prøveopstillet i lokale 3, og det var et spændende øjeblik da vi skulle se om alle tegninger og mål passede… Inden sommerferien nåede vi lige at lave ”forbindelsesmodulet” mellem lokale 2 og 3, så vi kan få strøm på det og køre igennem væggen og ud på modul 1 efter ferien.

 

 

16-03-2020 EBK:
Fionia Olie modulerne er flyttet ind i lokale 2, vi har malet hele lokalet og indgangspartiet, vindue og døre hvilket var hårdt tiltrængt. Vi er nu i fuld gang med vores store udvidelse af klubbens anlæg med modulstrækning og banegård her i lokale3. (Se sporplan for lokale 3). De rå modulkasser er ved at være færdige, og efterhånden som de er klar, maler vi dem og sætter dem på ben. Derefter skal vi lægge skinner og trække strøm, montere motorer til sporskifter og bygge kommandopult til den nye banegård. Lige nu er vi ved at male og trække strøm på de første 4 moduler, som bliver til en stor blød kurve med en radius på 2 meter. Vi har længe talt om at den nye banegård i lokale 3, skal være en havneby med færgefart ud af vores anlæg, så da vi i februar var så heldige at færgen Krong Frederik IX kom til salg på internettet, valgte 4 af vore medlemmer at købe og skænke færgen til klubben.

 

Vi har sat færgen til pynt, så den ikke skal flyttes rundt mens vi bygger de mange moduler, og den nye banegård som vi kalder ”Nyhavn” som arbejdstitel, fordi sporene ikke bliver magen til den rigtige Nyborg. I forhold til resten af anlægget, passer det godt med at køre fra Kiel til Neumünster og Padborg, videre til Melfar, henover Fyn til banegården i lokale 3 med færgefart videre til Sjælland, så vores køreplaner skal nok blive rigtig spændende når det hele bliver køreklar.
Fordi vi bygger modulerne efter en velkendt standard, kan medlemmernes private moduler som er bygget efter samme standard indgå i anlægget, og således har sporplanen for lokale 3 også elementer af private moduler indbygget. Kommunekemi som bliver forbundet med ”Nyhavn”, og 4 meter dobbeltsporet strækning er således udlånt fra 2 af klubbens medlemmer, og hvis medlemmerne bygger moduler med godskunder eller lignende, kan disse kobles på.

 

 

05-12-2019 EBK:
I lokale 3 står vi nu og bygger på Fionia Olie modulerne, som også skal ind i lokale 2 snart, men belysningen i vores kaffe/byggehjørne har vi fået ændret, så vi ikke sidder og skygger for os selv når vi sidder omkring bordene. Vi har fået maling fra Pedellen, så vi kan male dør- og vinduespartier, og derefter skal vi have malet vægge, hele vejen rundt i lokale 3, ligesom vi gjorde i sommer i lokale 2.

 

God plads til udbyggelse af vores bane.

25-06-2019 EBK:
I rum 3 har vi nu fået mægtig god plads, fordi de 8 moduler er sat ind i rum 2. Nu har vi fin plads til at bygge Fionia Olie modulerne her, og måske benytter vi lejligheden til også lige at få malet lokalet også. Vi har også noget belysning som sidder forkert i forhold til at vi jo flyttede meget om i rum 3 sidste vinter, så der skal lige flyttes lidt på lamperne når vi kommer tilbage fra ferien.

 

Strækningsmoduler til brug i rum 2.

09-05-2019 EBK:
I lokale 3 bruger vi megen tid på modulerne til lokale 2, vi bruger prøvebanen til at programmere og indstille vores lokomotiver og kaffestuen benyttes også flittigt. Vi glæder os til at få de 8 moduler på plads i lokale 2, så vi kan begynde at gøre lokale 3 klar til baneudvidelsen her i lokalet.


 

Testbanen.

18-02-2019 EBK:
Oprydningen vil ingen ende tage, men nu har vi fået etableret vores prøvebane igen, og nu kan den klappes op ad væggen, så vi har bedre plads til f.eks. at bygge moduler eller andet. Prøvebanen er klar og allerede i brug næsten hver aften, så det er godt at vi fik den klar igen. Lokale 3 trænger til at blive malet, og heldigvis har et medlem allerede meldt sig til den opgave, så det bliver snart mere "klimavenligt" at være der.

 

Der er flyttet helt om på tingene i rum 3.

05-11-2018 EBK:
De sidste 2 måneder har vi ryddet rigtig meget op i vores materialelager og så har vi flyttet helt om på møblerne, spisekrog/hyggekrog er flyttet ned ved indgangen, prøvebanen er sat på hængsler, så den kan klappes op ad væggen, de store reoler er bygget om til små rulle-reoler som vi kan rulle rundt med og bruge som "arbejdsborde", samtidig med at vi stadig har plads til vores materialer. Lokalet fremstår nu meget mere åbent og nu har vi bedre plads til at arbejde med modulbyggeri og alt det andet vi er i gang med, og således er lokalet også klar til vores fremtidige udvidelse af vores anlæg, med moduler og banegård her i lokale 3.

 

 

18-06-2018 EBK:
I lokale 3 er vi så småt begyndt at gøre klar til at flytte om på møblementet, vi har sat "folie" på vores store indgangsparti, så man ikke lige kan overskue hele lokalet udefra, og vi er begyndt at rydde lidt op i de mange materialer vi har liggende i vores reoler. Oprydning og flytning af møblerne regner vi med at få overstået henover sommeren, så vi er færdige inden Modeljernbanens dag den 2. december.


 

Lokaleplan for rum 3.

29-05-2018 EBK:
På gårsdagens medlemsmøde har vi aftalt den nye indretning af lokale 3 samt placering af banestrækning og banegård i lokalet.
Hele den del af vores anlæg som bygges i lokale 3 bliver opført som moduler, hvilket vil sige, at vi til hver en tid vil kunne tage modulerne med ud til en udstilling, samkørsel med andre klubber eller blot flytte det hele, f.eks. hvis der skal males i klubben eller lignende.
Sporplanen rummer sågar mulighed for, at vi kan låne nogle moduler af medlemmerne, og lade dem indgå f.eks. en virksomhed til en køredag, og så en anden virksomhed til en anden køredag.
Forhåbentlig kan vi så påbegynde byggeriet til januar 2019. Indtil da kan vi nå at bygge modulerne til lokale 2 færdige, få dem placeret, rydde op i lokale 3, male og flytte om på møblerne.

12-11-2017 EBK:
Banebyggeri i lokale 3, er endnu ikke rigtig kommet i gang, den slags koster jo både tid og penge, og indtil videre udnytter vi lidt plads i lokale 3, til at stå og arbejde med modulerne til lokale 2, som jo også skal bruges for at vi kan skabe forbindelsen til lokale 3.
Så snart vi tager hul på lokale 3, skal vi nok fortælle om det her på siden…

 

Nu står de første 4 modulkasser klar i klubben.
Arbejdet med at montere skinner, og lave landskab kan gå igang.

10-08-2017 EBK:
I sommerferien fik vi desværre vandskade i lokale 3 (En af lyskasserne blev fyldt med vand under et skybrud, og så sprang vinduet op og al vandet havnede i vores sofagruppe). Vores materialelager og værktøj og den slags tog heldigvis ikke skade, men vores lænestol og sofa stod ikke til at redde. Nogle af vores reoler fik erstattet en våd sokkel med nogle stålben så de er oven vande hvis det sker igen.
Efter vi har kasseret sofagruppen, er der blevet god plads i lokale 3, plads som kan bruges til arbejdsområde, så vi kan begynde på modulbyggeriet og planlægning af banen i lokale 3. Området hvor sofagruppen har stået, kan jo fint udnyttes til at stå og arbejde med de 8-10 moduler til lokale 2, så det varer nok ikke så længe før der kommer nogle kasser på nogle ben, og så kan den sjove del af arbejdet begynde.

 

Rum 3 er vores værksted ...
 

... og opholdsrum.

15-06-2017 EBK:
Her vil vi fortælle lidt om hvad der sker i lokale 3. Indtil i år, har lokale 3 udelukkende været materialelager, prøvebane, værksted, kaffestue og opholdsrum. Ved medlemsmøde i 2017, har vi aftalt at udvide vores anlæg til lokale 3. Anlægget i lokale 3 bliver bygget udelukkende som moduler, både strækning og en sækbanegård. Efterhånden som der begynder at ske ting og sager i lokale 3, vil vi selvfølgelig også fortælle om det her på siden, ligesom vi har gjort med lokale 1 og lokale 2 længe.

 

Her kan du følge
arbejdet med klubbens
anlæg i rum 3.

Opgaven er at udbygge
anlægget med moduler.

LINK: SPORPLAN RUM 3.
 

Der skal kunne behandles meget gods
i Nyhavn. 14-01-2021

 

Nu bygges der på "Fionia olie"
som skal bruges i rum 2.
06-12-2019

 

Der bygges på "Fabriksparken"
som skal bruges i rum 2.
09-05-2019

 


 

Hans arbejder i værkstedet.

 
      © Modeljernbaneklubben H0-87, Odense